جواب مرحله 1000 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 1000 جدولانه دو

جواب مرحله 1000 جدولانه دو

خانه زنبور عسل -> کندو
مساعدت کردن -> یاریدادن
ماده‌ای برای دفع حشرات -> نفتالین
واسطه در و چهارچوب -> لولا
بانگ -> صدا
گیاهان بی ریشه و برگ -> نهانزاد
غذای مجردی -> نیمرو
ظرف حمام -> وان
خیانتکار -> خاین
به وجود آورنده چیز تازه -> مبتکر
سوزان -> حار
خاضع -> خاکی
مالک خانه -> صاحبخانه
پستاندار دریایی -> دلفین
بزرگان طریقت -> اوتاد
مانند -> عینا
شهر ایتالیا -> کاتانیا
هوشیاری -> زیرکی
شفیره -> لارو
بازداشتن -> منع
ناپدید -> گم
شیمیدان قدیمی -> کیمیاگر
به سوی -> الی
شهر نفتی جنوب -> عسلویه
دکان رنگ کردن پارچه -> رنگرزی
زیر و رو کردن خاک -> شخم
به خاطر آوردن -> یاداورشدن
لشکر -> جیش
قطعه احتیاطی -> یدک
بازدارنده‌ها -> موانع
سالک -> رهرو
قرض -> وام
حلقوم -> نای
از سازهای بادی -> ترومپت
ابزار درو -> داس
پول ژاپن -> ین
همراه ملکه -> ندیمه
غذاخوری طویله -> اخور
ربات -> ادماهنی
خون عرب -> دم
لنگه در -> لت
نیا -> جد
رئیس جیمز باند -> ام
مظهر لاغری -> نی
محل عبور -> مسیر
فیلمی از کارول رید -> مردناجور
شهر اسپانیا -> لاکرونیا
حلال مشکلات -> پول
درون دهان -> نج
واسطه احضار ارواح -> مدیوم
فالگیری -> رمالی
حرف پیروزی -> وی
فیلمی از وودی آلن -> زنیدیگر
هم رتبه -> همسنگ
یک عدد -> یکی
اشک ریختن -> گریه
پیمانه -> مر
سر -> راز
صدا در آوردن با انگشتان -> بشکن
فراخوان -> پیجر
کشنده بی‌صدا -> سم
تمامی -> همگی
اشاره به دور -> انجا
تلف کردن -> برباددادن
نیازمند بودن -> حاجتداشتن
سازگان -> ارکستر
بحر -> دریا
آرمیدن -> غنودن
قرص -> حب
ضمیر بیگانه -> یو
عجله -> شتاب
پست -> لییم
راه کوتاه -> ره
خراش -> شیار
دومین انگشت -> سبابه
بیماری پشه آنوفل -> مالاریا
کشور آفریقایی -> نیجریه
نوعدوستی -> انسانیت
محل -> جایگاه
سزاوار -> مستوجب
گرما -> حر
دلپسند -> مطلوب
نیمه بار -> تا
پروا -> محابا
از گزندگان -> ساس
کلمه افسوس -> اه
آتش قرآنی -> نار
شکمباره -> رس
وحشی -> دد
گرز آهنی شش پر -> چماق
ستاره سنج -> اسطرلاب
دریغا -> دردا
آهسته -> یواش
کشور آفریقایی -> چاد
مایع حیات -> اب
کج و خمیده -> کال
کمال مطلوب -> ایدهال
شهری در ایالات متحده -> دنور
بسیار راه رونده -> مشا
قلیل -> کم
پایتخت بولیوی -> سوکره
کوزه بزرگ -> هب
قطب منفی -> کاتد
مالدار -> بای
قوه حافظه -> یاده
مانند یکدیگر -> متشابه
قانونگزار -> مقنن
میان -> لا