جواب مرحله 190 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 190 جدولانه یک

جواب مرحله 190 جدولانه یک

آهو بره -> شادن
اثر فتح ا... بی نیاز -> اندوه ره گذران مرده
از انواع خودرو -> ون
از دنیا رفتن -> مرگ
استوار و قطعی -> جزم
امر -> فرمان
او -> وی
با بی گناهی -> معصومانه
باره -> مورد
بازیگر ناخدا خورشید -> داریوش ارجمند
بد نژاد -> بد گوهر
برابر -> یر
بوسه -> ماچ
بوی ماندنی -> نا
بیهودگی -> یاوگی
پایتخت جمهوری کنگو -> برازاویل
پسوند شباهت -> سا
تصدیق انگلیسی -> یس
تکیه بر پشتی -> لم
جانور افسانه ای با هیکلی ترسناک -> نسناس
چهره -> رو
حرف ندا -> ای
حرف همراهی -> با
خدایا -> یا رب
خدمت کردن به میهمان -> پذیرایی
خراب -> ویران
خسته -> وامانده
دعای خیر -> مروا
رانده شده -> رجیم
رستنی -> گیاه
رسمی بودن -> رسمیت
رشته کوه ایرانی -> زاگرس
زیاد شدن -> توافر
ساز شاکی -> نی
ستمگر -> گرداس
سحر تولید برف و باران -> یده
سرد خانه قدیمی -> سرداب
سرکش -> نافرمان
شقایق -> آلاله
شهر فارس -> فسا
صف -> رج
غبار -> تهک
غربال -> سرند
فیلم نامه -> سناریو
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی -> هیچ کجا هیچ کس
فیلمی با بازی حدیث فولادوند -> هدف اصلی
قوم جنوب شرقی -> بلوچ
گشایش در کار -> فرج
گل آفتاب گردان -> غدز
گود -> فرو رفته
مرد مجرد -> ارمل
مشاور -> رایزن
ملاحظه -> رعایت
منصوب به هرات -> هریوه
نادانی -> جهل
ناقص -> نارسا
نرمی -> ملایمت
نمایشگر بلور مایع -> نماب
نوعی شیرینی -> رولت
هوا دادن -> تهویه
وحشی -> دد
ورقه نازکی از برف -> برفک
کارگاه جولاهی -> هف
کشور آسیایی -> تایوان
کلام پرسش -> آیا
کنایه از شرمسار -> روسیاه
کنایه از قبول کردن -> دندان نهادن
کوچک -> ریز
یار صندلی -> میز