جواب مرحله 988 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 988 جدولانه دو

جواب مرحله 988 جدولانه دو

جهان -> گیتی
ادیتور -> ویراستار
کتک زدن و دشنام دادن -> ضربوشتم
خانقاه -> سردم
دشوار -> سخت
بانگ و خروش برآوردن -> غرنبیدن
دوام دادن -> ادامه
شامل دستگاه گوارش -> شکم
لولای پا -> زانو
سرگردان -> حیران
شهری در انگلستان -> هال
اهل اروپا یا آمریکا -> غربی
پارسا -> پرهیزکار
شاهانه -> خسروی
پروردن -> تربیت
زبان -> لسان
تربیت شدن -> بارامدن
شهر ایتالیا -> میلان
بشقاب بزرگ مقعر -> دوری
شتر عرب -> ابل
مایه روشنی -> اب
تمام شدن -> تهکشیدن
بسیار راه رونده -> مشا
کپی -> رونوشت
عفت‌ها و عصمت‌ها -> نوامیس
جامه جنگ -> زره
برگش برای بیماری‌های تنفسی مفید است -> اکالیپتوس
گشوده -> باز
برشته -> تست
از مأمورین بهداشت -> بهدار
واحدی در انگلستان -> یارد
سوا -> جدا
دستگاه سوراخ کردن -> مته
فیلم‌نامه -> سناریو
نوعی گهواره -> ننو
بخار دهان -> ها
جلوه -> نمایش
قایق کوچک -> کرجی
گیاه بنگ -> شاهدانه
سربست کارخانه -> اک
دور دهان -> نس
دود کردن -> دخ
بیماری پوستی -> گر
چکیدن آب -> رش
هزینه زندگی زن و فرزند -> نفقه
فیلمی از تونی گیلروی -> ارماگدون
نظریه پرداز -> تیوریسین
پارچه نخی نازک -> چیت
ساز مولانا -> نی
تابان -> رخشان
تو در تو -> لابلا
مادر لر -> دا
نامزد -> کاندیدا
تزویر -> ترفند
پیش‌مزد -> دشت
ترساننده -> هایل
پهلوان -> یل
قاصد -> پیک
حکم مجتهد -> فتوا
بدون شک -> یقین
کوچک -> که
گواه -> شاهد
نو -> ینگی
محل کرایه فیلم -> ویدیوکلوپ
گلی زرد با برگ‌های دراز -> همیشهبهار
دارای ابهت -> باشکوه
لعاب -> ورنی
آمدن و وارد شدن -> رسیدن
ضمیر عربی -> هو
طلا -> زر
مرمر -> رخام
بادمجان پخته -> لیته
باقی جان -> نا
جنگی -> رزمی
پیامبری -> رسالت
فرزند و نسل -> زادوولد
نشانک -> سیگنال
آهن‌ربا -> مغناطیس
شهر یزد -> حمیدیا
برده -> زرخرید
چرک و ریم -> سخ
افترا -> اتهام
چیز -> شی
از بن -> اساسا
آشتی -> سلم
آب روستایی -> او
کشور توانگر -> غنا
شکم‌بند طبی -> گن
چرک و زرداب زخم -> هو
متاع -> کالا
به کار گماشتن -> استخدام
درخشنده -> زهرا
طرف چپ -> یسار
مال برخی خروس می‌خواند -> کبک
بی‌کار -> ول
کیوان -> زحل
عایق‌بندی شده -> ایزوله
سرفه -> عطسه
خانواده -> اهل
کلمه افسوس -> اه
نفت سیاه -> مازوت
درخت زبان گنجشک -> ون
شعله آتش -> الاو
مکان -> محل
فلان -> یارو
دخترانه نیست -> پسرانه
از سازهای زهی -> هارپ
دشمن سرسخت -> لد