جواب مرحله 188 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 188 جدولانه یک

جواب مرحله 188 جدولانه یک

آموزگار -> مدرس
از حد خود گذشتن -> تخطی
از حیوانات گله -> بز
از دشواری ها رها شدن -> تفصی
از علوم -> شیمی
از گل های خوشبو -> زنبق
از کشورهای عربی -> عربستان
اهل ادب -> ادبا
اهل هند -> هندو
با ارج و ارزنده -> پیا
بار شتر -> وسق
بخشی از اوستا -> یسنا
برآوردن نیاز -> حاجت روایی
برتر از گوهر -> هنر
بسیار نعمت دهنده -> منام
بهره برداری از دست رنج دیگران -> استثمار
بیرون کشیدن -> استخراج
پاد زهر کانی -> فادج
پوشاک -> لباس
تظاهر -> ریا
تله -> دام
تیم فوتبال ایتالیایی -> اینترمیلان
جاری -> روان
جایی که سایه باشد -> نسار
جسمی که شلیک می شود -> مرمی
جنس دور انداختنی -> اسقاط
چند نکته -> نکات
حد و اندازه -> شمار
حرف راست می زند -> حق گو
خاور -> مشرق
خط کش مهندسی -> تی
خواندن دوباره مطلب -> مرور
دخالت کننده -> دخیل
راهرو -> سرسرا
ریز ریز -> نم نم
زیبا همچون ماه -> مهوش
ساختمان بلند -> آسمان خراش
ستاد -> مقر
سرشناس شدن -> علم شدن
سلاح انفجاری -> بمب
شبنم -> آبشک
شغل دفتری دارد -> پشت میزنشین
ظاهرسازی -> وانمود
فرزند فرزند -> نبیره
فوتبالیست فرانسوی -> بنزما
فیلمی از حمید بهمنی -> گام های شیدایی
گفتگوی دوستانه -> گپ
گناه ها -> اثام
ماده سمی توتون -> نیکوتین
ماهی کنسروی -> تن
محکم و استوار -> متین
مساعده -> پیش پرداخت
مساوی -> یر
میزان الحراره -> دماسنج
نوزادی که کنار راه گذارند -> سرراهی
هر فصل از اوستا -> نسک
هشت پا -> اختاپوس
هنوز مجنون نشده -> مجنو
واحد شدت جریان برق -> آمپر
کارآموز پزشکی در بیمارستان -> انترن
کامل کننده -> متمم
کفش فروش -> خفاف
کماندو -> رنجر
یاد دادن و یاد گرفتن -> آموختن
یگانه -> احد
یک خودمان -> یه