جواب مرحله 958 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 958 جدولانه دو

جواب مرحله 958 جدولانه دو

اثر آگاتا کریستی -> انیاام
فوتبالیست اسپانیایی -> دنیکارواخال
پرده پوششی برخی اندام‌ها -> غشا
حسد -> رشک
لیاقت نان خوردن ندارد -> حیفنان
ترساننده -> هایل
کشور اروپایی -> قبرس
گل سرخ -> رز
عدد هندسی -> پی
حاکم -> فرمانروا
تباهی -> ورب
اثر آلفونس دوده -> قصههایدوشنبه
دارای صورت و شکل -> مصور
بی حساب شدن -> یربهیرشدن
حشره عسل -> زنبور
زر پراکندن -> زرافشانی
تکان و جنبش -> وول
تنگه جنوبی -> هرمز
ملکه -> شهبانو
تصدیق آلمانی -> یا
گرفتگی زبان -> لکنت
لگن ظرف‌شویی -> سینک
چهره و سیما -> دیدار
پای افزار -> لکا
عدد فوتبالی -> اا
میان -> لا
ماهی کوچک خوراکی -> کیلکا
عدم -> نبود
آباد -> دایر
فرمان نرم -> هیدرولیک
محروم و نامراد -> ناکام
بارها -> مکررا
درخشان -> روشن
زشت -> انر
گرداندن کار -> اداره
کشت به امید باران -> دیم
شهر فارس -> لامرد
قاضی ورزشی -> داور
جستجو کننده -> جویا
دام ماهی -> تور
جایی که قبلا ذکر شده -> همانجا
تاج خروس -> لالکا
کوچک‌ترین‌مقدار کمیت‌فیزیکی -> کوانتوم
ضمیر غایب -> او
بدگمان -> بددل
کهنه و فرسوده -> کارکرده
پایتخت نیجر -> نیامی
بدی -> شر
اشاره به دور -> ان
مسکن -> ارامبخش
پایتخت کامرون -> یایونده
خواب -> نوم
آسمان -> سما
شهر سمنان -> ارادان
مسئول‌حفاظت از جاده‌ها -> راهداری
گروهی زیاد -> بسیاری
خدمه هواپیما -> مهماندار
صانع -> صنعتکار
استارت قدیمی -> هندل
بازدارنده -> مانع
بی‌خبر -> غفلتا
بادبان کشتی -> جل
شراب انگوری -> می
اسب قاصد -> یام
از انواع عدسی -> کاو
پیروان -> امت
وصف ناشدنی -> زایدالوصف
پروفسور حیوانات -> بز
سنگ عصاری -> غن
نیم -> نصف
شهری در ژاپن -> یوکوهاما
گستاخ -> جسور
سود -> نفع
نیکی دیگران را می‌خواهد -> خیرخواه
قابل دوام -> ماندنی
پایتخت کوبا -> هاوانا
برجستگی لاستیک -> اج
تار -> ریسه
خوی و صفت -> خصلت
قانع -> بساز
بدرود -> وداع
میل -> رغبت
گوشت گاو سرخ کرده -> بیفتک
درون دهان -> کب
گربه عرب -> هر
دانه خوشبو -> هل
بسیار گردنده -> دوار
رئیس پاسبانان -> داروغه
عدد فوتبالی -> اا
ستاره دنباله‌دار -> هالی
همگی -> یکسر
خسرو -> کسری
آواز خوش و موزون -> لحن
لاک پشت -> باخه
میان -> بین
گیاهی از تیره اسفناجیان -> ابلک
برطرف کردن -> رفع
شبکه اشتراک فایل -> تورنت
استفراغ -> قی
نیست شدن -> زوال
رطوبت -> نم
لعن و نفرین -> سب
کشیش -> قس
به راستی -> الحق
یار -> قرین
پاکیزگی -> صفا
پس زدن -> دفع
فوتبالیست ایرانی -> حسینماهینی