جواب مرحله 186 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 186 جدولانه یک

جواب مرحله 186 جدولانه یک

آب جامد -> یخ
آبشار -> شلاله
آزادی -> رهایی
آنچه به شانه و پهلو اندازند -> حمایل
اثر عبدالحسین صنعتی زاده -> مجمع دیوانگان
از حروف الفبا -> واو
از قوات سه گانه -> مجریه
از لبنیات -> خامه
اموال دزدی می خرد -> مالخر
با -> آش
بخیه -> کن
بدتر -> اسو
برنامه موسیقی با ارکستر -> کنسرت
بنا -> امارت
به دست آوردن -> کسب
بی حیایی -> هتاکی
بیان سخن -> نقل
پایتخت سریلانکا -> کلمبو
پس از مرگ سهراب بی فایده است -> نوش دارو
پوست دباغی شده نرم -> جیر
تیم فوتبال ایتالیایی -> آ اس رم
جدایی -> هجران
جستجو -> کنکاش
جنین -> رویان
چهره -> رو
چیره دست -> وارد
حاشا کردن -> انکار
حاشیه -> دامنه
در مثل هیچ کاره است -> همه کاره
درون دهان -> بج
دست بردن -> تحریف
دستار -> عمامه
دلیل و برهان -> گواه
راهزن -> حرامی
رشوه گیر -> حرام خوار
رنگ رزی -> صباغی
رود اروپایی -> رن
ریسمانی از لیف خرما -> مسد
زره مخصوص ران ها -> رانین
شراب -> می
ضربه کاری خورده -> ناکار
ضمیر انگلیسی -> یو
طائفه کریم خان -> زند
ظاهری -> صوری
عدد اول -> یک
عدد روستا -> ده
علامت جمع -> ها
قوی هیکل -> لنبر
گرامی داشتن -> تکریم
گرمسیر -> حاره
گناهکار -> مجرم
لوازم -> اسباب
مانند کردن چیزی به دیگری -> تشبیه
مترسک -> هراسه
مجازات شرعی -> حد
مخالف ، ضد -> منافی
مردمان نجیب -> نجبا
مردن -> جان دادن
مرزبان -> کیا
مسافربر شهری -> تاکسی
مسکن -> آرام بخش
من و شما -> ما
مورد قبول -> مرغوب
مینیموم -> کمینه
ناچار -> لاجرم
نام آرام -> بی قرار
ناموزون -> نابهنجار
نشانه بیماری -> تب
نمی توان بر آن قیمت گذاشت -> بی بها
نیز -> هم
همراه مربا -> کره
واحد مقاومت انگلیسی -> اهم
ویتامین جدولی -> کا