جواب مرحله 184 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 184 جدولانه یک

جواب مرحله 184 جدولانه یک

آتش مزاج -> تندخو
آسان گیری -> تسامح
آلت نوازنده -> ساز
اتفاق افتادن -> وقوع
از حیوانات بومی استرالیا -> کوالا
از درختان همیشه سبز -> اکالیپتوس
از شهرهای استرالیا -> سیدنی
اشاره به نزدیک -> این
اصطلاحی در فوتبال -> تکل
ایالتی در امریکا -> نب راسکا
بازداشتن -> نهی
باقی جان -> نا
برکاغذ -> ورق
بسیار -> فت
بی نقش و نگار -> ساده
پایتخت اتریش -> وین
پایتخت استرالیا -> کانبرا
پایتخت کشور بنگلادش -> داکا
پایتخت کشور مالاوی -> لیلون گوه
پایتخت کشور کانادا -> اتاوا
پرستار کودک -> ل ل ه
پرسش از مکان -> کجا
پوست کن -> سلاخ
پول خرد هندی -> آنه
پیمان شکن -> خائن
تراز سازی -> تعدیل
تزویر -> ریا
تغار چوبی -> لاوک
توده بخار متراکم -> ابر
جنس نامرغوب -> بنجل
حرف صلیب -> تی
خودستایی -> منم
دائمی -> همیشگی
دختر مازنی -> کیجا
دردمندی -> تالم
دشنه -> خنجر
دلیر -> نترس
دوست -> یار
روی و چهره -> لقا
زخم زدن -> جرح
زور و قوت -> نیرو
سارقد -> دزد
ستاره شناس -> منجم
سر و کله -> راس
سوگ -> ماتم
شالوده -> بنیاد
شانه سر -> برس
شخص و فرد -> کس
شهری در استرالیا -> آدلاید
شکایت کننده -> شاکی
شیمی کربنی -> آلی
صد سل -> قرن
عابد مسیحی -> ترسا
عدد هندسی -> پی
عدسی دوربین -> لنز
عضو راهرو -> پا
عنوان درشت روزنامه -> تیتر
غذای ساده -> آش
ماه تابستان -> شهریور
مباحث علم الهی -> الهیات
متکدی -> گدا
محل عبور سیل -> مسیل
مشهور -> بنام
مقام -> مسند
موی مجعد -> فر
ناپسند -> بد
نام قدم نیویورک -> نیو آمستردام
نرم دلی -> رحم
نعمت -> برکت
نوعی بمب مخرب -> اتمی
همیشه و پیوسته -> مدام
واحد سطح -> آر
ورقه نمرات -> کارنامه
وسیله روز مبادا -> یدک
کبوتر صحرایی -> یمام
کشور آفریقایی -> زیم باوه
کشور آفریقایی -> لیبی
کشور در اقیانوسیه -> استرالیا
کندن -> حفر