جواب مرحله 183 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 183 جدولانه یک

جواب مرحله 183 جدولانه یک

آشکار -> هویدا
آفت -> آسیب
اثر صادق چوبک -> همراه
ارتقا دادن نرم افزاری -> آپ گریت
اردوگاه -> کمپ
از پرندگان گردن دراز -> درنا
از خنده می روند -> ریسه
از مرکبات -> نارنج
بارها -> مکرر
بدین معنی -> یعنی
بنیادی ترین حق هر انسان -> آزادی
به ناز خرامنده -> طناز
پاره شدن و ترکیدن -> پکیدن
پرده داری -> سدانت
پهن و گسترده شده -> منبسط
پیامدها -> عواقب
تاب و توان -> نا
تنبل جالیزی -> کدو
تیم فوتبال پایتخت -> پرسپولیس
چشمه بزرگ -> ینبوع
حاد -> مزمن
حفر کردن -> کندن
خالص و بی غل و غش -> سارا
خوب -> نیک
خوش و خرم -> پدرام
خوشنود ساختن -> اقناع
درخت زبان گنجشک -> ون
درخشان -> براق
دوستی -> ود
دیوار بلند -> ترا
رد پای کسی را گرفتن -> رد زدن
رفت و آمد به شتاب -> تکاپو
روزانه -> یومیه
زشت -> پتیاره
زمان ها -> ادوار
سبب و موجب -> داعیه
شهر آذربایجان شرقی -> مرند
شکمو -> پرخور
ضایع -> فاسد
ضربه ای در تنیس -> بک هند
ضمیر عربی -> هو
فراخ -> جادار
فرشتگان -> ملائکه
فیلمی با بازی پوریا پورسرخ -> روز سوم
قایق -> طراده
قوم کم حرف -> لر
قیمت بازاری -> فی
گراز -> ساد
گرانی -> تورم
گلاویز شدن کشتی گیران -> سرشاخ
گله بان -> چوپان
لحظه -> دم
ماهی کنسروی -> ساردین
محبوب -> جانان
مخفیانه -> دزدکی
مریض در بیمارستان -> بستری
مضطرب -> نگران
معبر رودخانه -> پل
مفصل دست و پا -> مچ
میان -> لا
نسل پنجم -> ندیده
نشانه -> آماج
نشانه جمع فارسی -> ها
نگهبان امتحانات -> مراقب
نوعی کشتی -> یدک کش
واژگون -> چپ
وحشی -> درنده
ویتامین انعقاد خون -> کا
کاملا شبیه خودمانی -> عین هو
کنایه از انسان های وحشی -> یاجوج
کنجد کوبیده -> ارده