جواب مرحله 919 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 919 جدولانه دو

جواب مرحله 919 جدولانه دو

از بیماری‌های ریوی -> ذات الریه
خانه زنبور عسل -> کندو
بنیان -> پی
بستن و دوختن -> رتق
دهان دره -> خمیازه
غذای آبکی -> آش
لباس کشباف نرم -> گرم کن
مقابل نقد -> نسیه
از اعداد یک رقمی -> هشت
زیبا -> وسیم
کشور آسیایی -> عربستان صعودی
بانگ -> خروش
اثر جلال آل احمد -> سفرآمریکا
فالگیر -> رمال
الفبای موسیقی -> نت
پذیرفتن -> تقبل
اراده و خواست خدا -> مشیت
پرنده پا دراز -> لک لک
مریض روی تخت -> بستری
بسیاری -> بسی
پیروی کردن -> اقتدا
وقت تلف کردن -> یللی
نابود کننده -> مهلک
شیون و زاری -> ندبه
سخن و کلام -> قول
از پیامبران -> یحیی
برده زن -> کنیز
اکنون -> اینک
درخواست -> تمنا
کتف و شانه -> خا
شمارک -> بارم
شعله آتش -> لهیب
دفترچه حساب های ریز -> دستک
واسطه خرید و فروش -> دلال
آشکار کردن -> افشا
ورقه آهنی قلع اندود شده -> حلبی
باقی مانده -> تتمه
متحدالقول -> یکدل
فرماندهان -> امرا
دندان نیش -> ناب
از استان‌ها -> اصفهان
کلمه افسوس -> آه
هوشیار -> نبیل
شهر فرنگی -> سیتی
جانشین -> نایب
سرنگون کردن -> برانداختن
حلال رنگ -> تینر
فرومایه -> رذیل
توانگری -> مکنت
چیره‌دست -> خبره
آشیانه مرغ -> عش
پایان‌ها -> اواخر
سلاح انفجاری -> بمب
شریف -> نجیب
گرامی‌تر -> اکرم
از سنگ‌های قیمتی -> زمرد
اندیشمند -> فکور
درونی و باطنی -> ذهنی
از جنس نی -> نیین
فعالیت همراه با سرگرمی -> بازی
خوراکی از تخم مرغ -> املت
ساکن صومعه -> دیار
شهر آذربایجان شرقی -> جلفا
خواب کودکانه -> لالا
محل ساختن -> مبنی
ژرف اندیشیدن -> تعمق
شهر جشنواره -> کن
میل -> رغبت
بیکارگی و تنبلی -> یللی
پوشش -> ستار
رئیس -> مهتر
اثر امین فقیری -> غم های کوچک
پهلو و کنار -> بغل
سنبل -> ابرود
دهش -> بخشش
شیشه ذره‌بین -> عدسی
مجموع هفت روز -> هفته
فصیح -> غرا
نفرین شده -> لعین
تن‌پرور -> تنبل
مرض سگی -> هاری
بدنام -> متهم
پایین -> ته
جارو کردن -> روبیدن
فریبنده -> خالب
چوب پهن و مسطح -> تخته
دانشمندان -> فقها
رنگ سبز تند -> یشمی
فرزندان -> عترت
بازرگانان -> تجار
نیروی نظامی یک کشور -> ارتش
شهر ایتالیا -> ونیز
نشانه -> آیت
صانع -> پیشهور
درخت زبان گنجشک -> ون
مباشر -> وکیل
هر چیز چهار گوش -> خشتی
ناپایداری -> سستی
عسل -> شهد
از چهار جهت اصلی -> جنوب
واحد جریان الکتریسیته -> وات
نابود -> نیست
نوعی ساعت قدیمی -> شنی
اندک -> کم
قرابت -> خویشی
جزیره جنوبی -> کیش
کوچک -> که
از روی خطا -> سهوا
کوزه بزرگ -> هب
گیاهی از شاخه ثعلب -> ارکیده
پاکیزگی -> نزهت
گدایی کردن -> تکدی
کشور آسیاب‌های بادی -> هلند
گوشه‌ای از موسیقی ایرانی -> بیات