جواب مرحله 918 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 918 جدولانه دو

جواب مرحله 918 جدولانه دو

تازه ترکی -> ینی
زمزمه خوشحالی -> دنه
بیع -> خریدن
جای راهزنی -> بزنگاه
معرکه -> هنگامه
چوب نواختن ویولون -> ارشه
آنچه قبلا ذکر شده -> همان
صریح -> رک
کنار و جانب -> طف
محضر -> دفترخانه
روزهای مذهبی مهم -> ایام الله
مزد و پاداش -> ثواب
شهر خراسان رضوی -> خواف
اطاعت کردن -> فرمان بردن
اثر ساموئل بکت -> مالوی
اداره استخدام -> کارگزینی
پارچه مشبک -> تور
موضوع، چیز -> آیتم
جمله‌ها، گزاره‌ها -> عبارات
یگانگی -> وحدانیت
جلوس داده -> نشانده
اثر گراهام گرین -> قدرت وجلال
وسیله مولد برق -> ژنراتور
همتا و همانند -> همگن
پایتخت نیجر -> نیامی
آفریده شده -> مخلوق
منسوب به امام ششم -> جعفری
ادا کردن -> بجا آوردن
ناله و فغان -> ژح
تکیه بر پشتی -> لم
بخار دهان -> ها
حلق -> گلو
کشور اروپایی -> هلند
نی‌رشته -> ماکارونی
سنگریزه -> ریگ
محل اسکان مسافران -> مسافرخانه
آشکارا و هویدا -> علنی
ضایع و خراب -> نفله
به من -> مرا
کامپیوتر -> رایانه
اندوهناک -> متالم
پدران -> آبا
اشاره به دور -> آن
کار سرسری -> سمبل
اثر امیل زولا -> اسوموار
نیمتنه گرم -> اورکت
راه شاعر -> ره
چیز -> شی
نقصان -> کاستی
خواهر -> آباجی
سرود -> نوا
بی‌مرگ -> لایموت
نمازهای مستحب -> نوافل
دستور سازمانی -> بخشنامه
کتاب حضرت داوود -> زبور
درگرگون شدن -> تبدل
شهر کرمان -> رابر
نظریه‌پرداز -> تیوریسین
از نرم تنان -> راب
عقب -> ورا
دعای هنگام زیارت -> زیارت نامه
گذرگاهی در کوه -> تونل
گرد و خاک انباشته -> خاک وخل
بیکاره -> لش
رایگان -> زب
اول چیزی -> بدایت
عضو سپر کردنی -> سینه
عمود آهنین -> گرز
دیوار بلند و محکم -> ترا
سوره فاتحه -> ام الکتاب
حشره پشم خور -> بید
سوا -> جدا
حرف پیروزی -> وی
اثر سیامک گلشیری -> همسران
نشان -> انگ
حمله -> هجوم
بوی ماندگی -> نا
لباس -> جامه
پیکار -> جدال
صدای خنده -> هرهر
همیشه -> دایم
فرشته موکل بر مهر و محبت -> میترا
مالک -> زمین دار
فراموشی -> نسیان
گرامی و بزرگوار -> ماجد
دلیر -> پهلوان
موضوع و مطلب -> آیتم
شهر آذربایجان شرقی -> اسکو
از چاشنی‌ها -> سس
اثر رضا امیرخانی -> ازبه
بدنی -> تنی
مجاز از غذا -> نان
کلانتری -> کمیساریا
عقب -> ورا
مرگ -> موت
اسب آذری -> آت
مقابل روز -> شب
تنظیم صحنه نمایش -> میزانسن
باب -> در
شهر خراسان رضوی -> کاشمر
پسر -> ابن
جوانمرد -> راد
کفش ندارد -> پابرهنه
دیه -> خونبها