جواب مرحله 915 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 915 جدولانه دو

جواب مرحله 915 جدولانه دو

خوب جلوه دادن -> ظاهرسازی
استوار و سخت -> متین
کتف و شانه -> خا
نشانه تیر -> هدف
برگ خرید -> فاکتور
بین -> لا
به تنهایی -> یکتنه
دوم -> ثانی
گیج -> منگ
افراد مورد اطمینان -> امنا
صیغه عقد خواندن -> صیغه جاری کردن
خشمگین -> ژیان
از ایالات آمریکا -> اوکلاهاما
پدر مرده -> یتیم
قعر چیزی -> ته
جای اقامت -> سکنی
محکم شدن -> تاکد
لشکرگاه -> اردو
مغموم -> غمگین
هوش و خرد و فهم -> ذهن
تشریح -> تفسیر
مسافر -> راهی
دیگ دهان گشاد -> تیان
مردان -> رجال
ناخن خشک -> کنس
باهوش -> داهی
سالک -> رهرو
مداد نوکی -> اتود
دو زن همسر دو برادر -> جاری
بخار دهان -> ها
گرفتار -> دچار
کشور آسیایی -> اردن
پست و حقیر -> رکیک
موجود بی‌جان و بی‌حرکت -> جماد
تندرست -> سالم
بیماری‌ویروسی خطرناک -> ایدز
ارمغان زمستان -> سرما
شهر مرکزی -> توره
درنگ کردن -> تانی
بلند -> رسا
اثر فهیمه رحیمی -> خیال تو
از ادات پرسش -> چی
حرف زدن -> گفتن
برای طمع می‌دوزند -> کیسه
مخلوط شن و ماسه و سیمان -> بتون
اثر علی محمد افغانی -> دکتربکتاش
پایتخت لتونی -> ریگا
گرفتگی زبان -> لکنت
نوشته مربوط به ادبیات -> ادبی
اشاره به دور -> آنها
آهوی کوهی -> کل
دستور -> فرمان
تنها -> فرد
صید -> شکار
سخن گفتن -> تکلم
هدیه -> کادو
کشته راه خدا -> شهید
از مراحل کشاورزی -> کاشت
سگ شکاری -> تازی
خوب -> نیکو
زیارت کنندگان -> زوار
پاک -> منزه
معبد یهودیان -> کنشت
گاز مرداب -> متان
دستگاه دریافت امواج -> آنتن
سحر -> جادو
گربه عرب -> هر
رشک بردن -> غیرت
اثر صادق چوبک -> اتما
بدین معنی -> یعنی
دارنده -> واجد
اثر صادق چوبک -> مسیوالیاس
بی‌هوشی -> کما
خواهان کردن -> ترغیب
همنشین -> ندیم
جنگ و نبرد -> آویز
تکیه‌گاه -> مسند
قطعه احتیاطی -> یدک
یگانه بودن -> وحدت
بسیار شبیه -> عینا
زد و خورد -> دعوا
جاوید -> سرمد
شراب -> می
مجموعه اثاثیه خانه -> مبلمان
شهر ایالات متحده -> دنور
شاعر گلستان -> سعدی
لمس کردن -> سودن
جادو -> طلسم
بی‌شک -> حتما
امانتدار -> امین
از پیامبران -> عیسی
پرستش -> یسنا
میهن -> وطن
کشور آسیایی -> مالدیو
پنج ترکی -> بش
روزه داشتن -> صیام
تیکه گاه -> عماد
گستاخ -> جسور
فرش مالیدنی -> نمد
پیوسته به هم -> متصل
اسم -> نام
سجده کننده -> ساجد
رفیق مشهدی -> یره
پژمرده -> لس
نقره‌ای -> سیمین
کشور آسیایی -> یمن
از سوره‌ها -> یس
ظرف حمل ظروف -> سینی
ناپدید -> گم
اثر آگاتا کریستی -> انیاام
تاس کباب -> راگو
بند چرمی -> تسمه
اسب مایل به زرد -> سمند
انسان‌ها -> مردم