جواب مرحله 913 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 913 جدولانه دو

جواب مرحله 913 جدولانه دو

کین خواه خداوند -> ثارالله
سخن کنایه‌آمیز -> بودار
پر از اندوه -> غمناک
ظرف حمام -> وان
یاری کننده -> فریادرس
میان -> تو
وحشی -> دد
مورد اتهام -> ظنین
امانتدار -> امین
مدارا کردن با کسی -> مماشات
کشور آفریقایی -> تانزانیا
تهیدست و بدبخت -> خانه خراب
پایتخت نپال -> کاتماندو
رقصی در آمریکای جنوبی -> رومبا
همه -> سراسر
سم خطرناک -> سیانور
کشور آفریقایی -> گینه
مأیوس -> نا امید
رسوب کرده -> ته نشین
شهری در اسپانیا -> گرانادا
روزه گرفتن -> صوم
میوه نارس -> کال
پایتخت بنگلادش -> داکا
شکارچی -> صیاد
شیار داخل لوله تفنگ -> خان
پاییز -> خزان
شهر افغانستان -> هرات
نقش هنرپیشه -> رل
دختر تازه ازدواج کرده -> نوعروس
زود خشمگین نمی‌شود -> خونسرد
ناله کننده -> نالان
صندوق داخل خوردرو -> داشبرد
پست‌چی -> نامه رسان
نهر کوچک آب -> جوب
اشاره به دور -> آن
پایتخت سابق ساحل عاج -> آبیجان
پاره پاره -> تکه تکه
غذای زمین -> کود
کاکل اسب -> فش
آتشدان حمام -> تون
فیلمی به کارگردانی میلوش فورمن -> رگتایم
آوابر -> آیفون
بلندی‌ها -> ارتفاعات
سم -> زهر
نخست -> اول
اثر نظامی -> هفت پیکر
شاه شاعر -> شه
حسد -> رشک
پایین آمدن -> تنزل
بیشتر به فکر بازی است -> بازیگوش
شهر گلستان -> کردکوی
پشیمانی از گناه -> توبه
پادشاهان -> کیان
پنهان کردن -> نهفتن
عنکبوت -> تارتن
گشودن -> فک
فرزندان -> عترت
برنامه موسیقی با ارکستر -> کنسرت
پسر زن از شوهر پیشین -> ربیب
جایز -> روا
پرچم -> لوا
راندن مزاحم -> دک
پیکان پهن -> غداره
شهر فارس -> نیریز
ادا -> به جا آوردن
زیر پای راننده -> پدال
جاندار ذره بینی -> میکروب
رود آذربایجان غربی -> زرینه رود
مقدارها -> مبالغ
نوعی کبوتر -> یاهو
بگو مگو -> یکی به دو
رود شمال خوزستان -> دز
پیشکش -> کادو
واحد پول ژاپن -> ین
مذکر -> نر
قصور -> کوتاهی
اعلی -> برین
فعال -> کاری
اهل محل -> بومی
سوی -> جانب
زوبین -> مک
کم‌عرض -> باریک
زدنی به ریشه -> تیشه
چیره‌دست -> ماهر
از بت‌های جاهلیت -> ود
عادل -> دادگر
فنا -> نیستی
تفحص -> کندوکاو
پاسخ دندان‌شکن -> تودهنی
پایتخت توگو -> لومه
کوزه بزرگ -> هب
شهر آذربایجان شرقی -> اهر
میوه ترش و شیرین -> لیمو
از کنده بلند می‌شود -> دود
زهرآگین -> سمی
خاطر -> یاد
تافتن ریسمان -> مسد
تصدیق نجار -> اره
تصدیق آلمانی -> یا
محل نصب درجه نظامی -> سردوشی
بنی‌اسرائیل -> یهود
اثر ابراهیم گلستان -> مدومه
تاخت اسب -> تگ
زینت دهنده -> پیراینده
مقراض بزرگ -> کاردو