جواب مرحله 912 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 912 جدولانه دو

جواب مرحله 912 جدولانه دو

از بازیگران طنز -> مهران غفوریان
پارسا -> زاهد
از عناصر چهارگانه -> باد
روغن آرایشی -> وازلین
اثر الکساندر پوشکین -> گاوریلیادا
یار برهمن -> رای
زیرک -> رند
از انواع تقاطع -> چهارراه
موی سیاه و سفید -> جوگندمی
نوشته قابل خواندن -> خوانا
نظرات -> آرا
قسمتی مجزا از سالن -> غرفه
در نهان و آشکار -> سراوجهرا
شهرت -> آوازه
ناگزیر -> وادار
آنچه تاب و توان بزداید -> طاقت فرسا
وفور -> فراوانی
سیاح -> جهانگرد
علامت جمع -> ها
استعداد فهم -> شم
سبک و روش -> طرز
بی‌غیرت -> نامرد
رسیدن -> نایل شدن
زشت -> انر
پیشوا -> زمامدار
بسیار خسته شدن -> ازپایدرآمدن
شبکه دالان‌های پیچ در پیچ و گمراه کننده -> ماز
رایگان -> صلواتی
مملکت -> اقلیم
تصدیق روسی -> دا
آب سمی -> زهرآب
رده -> صف
بازیگر «محله چینی‌ها» -> جک نیکلسون
محکم و استوار -> متین
شهر تهران -> شمیرانات
ترنم کردن -> زمزمه
لشکری -> سپاهی
پیش -> جلو
بزرگان -> شرفا
فوتبالیست آلمانی -> هوملس
نابینا -> کور
شریک غم -> همدرد
دستور -> امر
روشن و آشکار -> پیدا
گلو -> نای
نوعی حمله هوایی -> بمباران
از ادات تشبیه -> سا
مژده رسان -> بشیر
حرف پیروزی -> وی
نظیر ندارد -> بیتا
کشور آفریقایی -> نامیبیا
همراه کره -> مربا
فوتبالیست اسپانیایی -> کارواخال
عادت و خوی -> داب
زیان -> ضرر
شور -> نمکین
ولگرد -> کلاش
اثر سنایی -> کارنامه بلخ
نرم و روان -> لین
رشته کوه طولانی -> اند
شتر عرب -> ابل
تلخک -> کاسنی
پادشاه -> کیا
شریک محل کار -> همکار
شهر گیلان -> ماسال
فعالیت اداره بانک -> بانکداری
همان اگر است -> ار
بهره -> قسمت
خارجی -> بیرونی
رکلام -> تبلیغات
بی موقع و بی هنگام -> دیروقت
از میوه‌های گرمسیری -> آناناس
برافروختن -> تاباندن
سرخرگ بزرگ -> ایورت
خواسته شده -> مطلوب
پایان‌ها -> اواخر
کشور آفریقایی -> بنین
ترشرو -> اخم
عمران -> آبادی
هادی -> راهبر
کارهای خارق العاده صالحان -> کرامات
لیکن -> اما
بوسه‌گاه -> لب
پای افزار -> لکا
عمل باریدن -> بارش
جوانمرد -> لوطی
دشمن سرسخت -> لد
حشره پشم خور -> بید
شایسته -> بجا
گونه‌ای از سرو کوهی -> ابهل
بخشنده -> وهاب
اثر چخوف -> باغ آلبالو
زمین پست -> خور
فوتبالیست انگلیسی -> جرارد
عوض و جانشین -> بدل
بهرام -> مریخ
دوری از وطن -> غربت
رفع کدورت -> آشتی