جواب مرحله 911 جدولانه دو

28 فروردين 1397
جواب مرحله 911 جدولانه دو

جواب مرحله 911 جدولانه دو

نویسنده «اصول فلسفه» -> رنه دکارت
قیف -> تگاب
دستگاه نساجی -> هف
بالاپوش -> ردا
جر و بحث -> بگومگو
چهره -> رخ
از آحاد زمان -> ثانیه
اقامت گزیده -> مقیم
مدت زندگانی -> عمر
ریاکار -> دورو
نویسنده «حوا در خیابان» -> فرزانه کرمپور
انسان‌ها -> مردم
ساکن شدن -> قرارگرفتن
خانه خدا -> کعبه
وقت -> گه
ناپسندی -> زشتی
از حبوبات -> نخود
قوی‌هیکل و گنده -> لنبر
به زور -> زورکی
گریه با سوز و گداز -> زار
زیاده بر احتیاج -> مازاد
علامت -> نشان
قابل اجرا -> عملی
شهر لرستان -> ازنا
دوک، ریسه -> شبک
کنیز -> کلفت
بالن -> نهنگ
پسین -> اخیر
وکیل‌ها -> نواب
پاروی قایقرانان -> فه
بیماری مسری همراه با آبریزش بینی -> زکام
جاه و جلال -> شوکت
صاف شده -> مصفی
چشمه جوشان -> زهاب
رعشه -> لرزه
تقویت نور با گسیل‌القایی‌تابش -> لیزر
دورتر -> واتر
رطب -> خرما
انیس -> همدم
شهر آلمان -> کلن
در راه گذاشته شده -> سرراهی
همراه شلوار -> کت
فعال و مفید -> کاری
انواع و اقسام -> صنوف
عوض کردنی راننده -> دنده
سبقت از میان خودروها -> لایی کشیدن
تکیه کردن -> اتکا
پرتو -> اشعه
شعر دارای ردیف -> مردف
از مصالح ساختمانی -> بتون
ملس -> مز
سردار لشکر -> سپهبد
شهر آرزو -> امل
رنگ سبز تند -> یشمی
قصدها -> نیات
پرداخت عکس -> رتوش
نباید گنده تر از دهان برداشت -> لقمه
بدکار -> شریر
فراخی -> وسعت
سرپیچی کردن -> تمرد
چشمه جوشان -> زهاب
بر جوانان عیب نیست -> آرزو
کشور آمریکای شمالی -> شیلی
شهر زنجان -> ابهر
به هم خوردن دل -> تهوع
پناهنده -> دخیل
استفراغ -> قی
درودگر -> نجار
برگه شراکت -> سهام
نوید -> وعده
اهل هند -> هندو
فیبر شیشه -> فایبرگلاس
آزردن -> جفا
نمک ندارد -> بی نمک
فاقد -> بدون
فروتنی -> خشوع
درخشنده -> زهرا
جست و خیز -> جهش
سمبل -> نماد
درگاه -> عتبه
شهر مرکزی -> نراق
در آب زندگی می‌کند -> آبزی
خط‌کش مهندسی -> تی
آنکه کاری را شروع می‌کند -> آغازگر
از پرندگان دراز پا -> درنا
رسته -> ردیف
کشور اروپایی -> هلند
گناهان -> ذنوب
مقصود -> مراد
اعتقاد قلبی -> یقین
سالک -> رهرو
زیرک و باهوش -> داهی
تخم، دانه -> بذر
کشور آمریکای شمالی -> گرنادا
سنگ عصاری -> غن
کارش هضم غذاست -> معده
جهانی که در آنیم -> دنیا
بی‌صدا -> صامت
از حروف الفبا -> میم
پیشینیان -> قدما
برکنار کردن -> عزل
دورتر -> اقصی
قرن -> سده
پهلوان -> گو
پوشاک -> البسه
قصد چیزی کردن -> عزم
باقی جان -> نا
مار خطرناک -> افعی
تیکه بر پشتی -> لم
زشتی -> زنندگی
شهر بوشهر -> دیلم
کار نیک -> حسنه
میله آهنی برای حرکت دادن اجسام سنگین -> اهرم
پیوسته -> متصل