جواب مرحله 182 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 182 جدولانه یک

جواب مرحله 182 جدولانه یک

آزاده -> حر
آسمان -> فلک
آنچه منطبق بر امری باشد -> مصداق
از اسباب های ورزش ژیمناستیک -> دارحلقه
از حالات دریا -> مد
از سازهای بادی -> ارغنون
از فیلم های بروس ویلیس -> جان سخت
از گیاهان خورشتی -> ریواس
از مراکز استان ها -> اراک
از ملی پوشان والیبال -> امیر غفور
انبار اجناس -> دپو
اندوه -> غم
بازیگر و کارگردان طنز -> رامبد جوان
بالشتک نان پزی -> ناوند
بخش بالای برگه رسمی -> سربرگ
بخشی از مال که به مستمند دهند -> زکات
برهنه -> رت
بسته شده -> مسدود
به درازا کشیدن -> اطاله
بی بند و بار -> ول
بیماری -> دا
پاک از تهمت -> مبرا
پرده و حجاب -> ستر
پسوند شباهت -> سا
پیاله بلور -> زجاجه
پیامک -> اس
پیشوای مذهبی زرتشتیان -> مغ
تا -> الی
تنها -> یگانه
ثروتمندان -> اغنیا
جایزه سینمایی معروف -> اسکار
جنس به ظاهر قوی -> نر
چغندر پخته -> لبو
خاک کوزه گری -> رس
خشکی -> بر
خطاب بی ادبانه -> هی
خواست -> اراده
خودرو ساز وطنی -> سایپا
دریافت و ادراک -> حس
دریای عرب -> یم
دزدیه کاری کردن -> استراق
دست نخورده -> بکر
دشنام دادن -> سب
دندان سوهان -> آج
رسم -> آیین
رشته باریک ابریشم -> قیطان
ریشه -> بن
زبانه آتش -> گر
زشتی -> قباحت
زنده -> حی
زیاده روی در خرج -> ریخت و پاش
زیر پا مانده -> له
ستایش -> حمد
سرگذشت -> ماجرا
سری ، دست -> ست
شاخ -> شغ
شهر رازی -> ری
شک و گمان -> شائبه
ظرف سفالین -> آب ریق
عدد ورزشی -> دو
عصای بی سر -> صا
غذای آبکی -> آش
گرفتن -> ستاندن
گرفتنی است نه دادنی -> حق
گریبان پیراهن -> قب
گفتگوی دوستانه -> گپ
ماچ کردن -> بوسیدن
مار عظیم الجثه -> بوا
ناک ترکی -> آد
نشان تجاری -> انگ
نماد حیله گری -> روباه
هر فصل از کتاب یسنا -> ها
وی -> او
ویژگی -> خصوصیت
کار معمول -> روتین
کشور آتاترک -> ترکیه
کشیدن دست بر فرق سر -> مسح

powerbank