جواب مرحله 179 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 179 جدولانه یک

جواب مرحله 179 جدولانه یک

آماده -> مهیا
اتومبیل جاده های ناهموار -> جیپ
اثر هوشنگ گلشیری -> شاه سیاه پوشان
اجداد -> آل
از درجات تحصیلی -> دکترا
الاغ -> خر
الفبای موسیقی -> نت
اندک -> جزئی
بازی -> گیم
بز نر -> تکه
بزاز -> ثیابی
بستان -> پردیس
بسیار غرغر می کند -> غرغرو
به شتاب رفتن -> پوییدن
به نماز دعوت می کند -> مؤذن
بی حساب شدن -> یر به یر شدن
بی سر و پا -> لات
بیابان خشک بی گیاه -> لغ
پارچه ابریشمی رنگین -> دیبا
پایتخت پرو -> لیما
پایتخت قطر -> دوهه
پایدار -> راسخ
پشتیبان -> حامی
پنکه -> فن
پوستین -> وت
پول ژاپن -> ین
تازه راه افتاده -> نوپا
تیر پیکان دار -> یب
جدا و ممتاز -> متشخص
چشم پوشی کردن -> نادیده گرفتن
حرف نداری -> بی
خاموش بودن -> صموت
خانه -> سرا
خویشاوندی -> قرابت
دانا -> فهمیده
دبه -> دله
در دل افکندن -> الهام
در نهان و آشکار -> سرا و جهرا
درون دهان -> بج
دوتا -> خم
رئیس جمهور سوریه -> بشار اسد
رسم -> آیین
رشته -> نخ
ره آورد سفر -> ارمغان
روییدنی بر بدن -> مو
زمین بلند -> یفاع
سهو -> خطا
شبیه و متناظر -> قرینه
ضربه به توپ -> شوت
طی مدارج عرفانی -> سلوک
عصاره گرفتن -> افشردن
فیلمی از جورج کیوکر -> بانوی زیبای من
فیلمی با بازی امین حیایی -> آدم باش
فیلمی با بازی ترانه علیدوستی -> هرچی خدابخواد
قوه حافظه -> یاده
گریز و درمان -> چاره
گل نارنجی رنگ -> لادن
گیاهی که از آن شکر بدست می آید -> نیشکر
لاستیک اتومبیل -> تایر
لرزان -> مرتعش
لوله بخاری -> دودکش
ماهی در پاییز -> آذر
میانجی گری -> وساطت
نت پایه یک قطعه موسیقی -> تونیک
نمایان -> پدید
نوعی رنگ مو -> مش