جواب مرحله 178 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 178 جدولانه یک

جواب مرحله 178 جدولانه یک

آژیر -> آلارم
آموزگار متوسطه -> دبیر
ابزار و وسیله -> آلت
از استان ها -> هرمزگان
از جاذبه های جزیره کیش -> کشتی یونانی
از جاذبه های گردشگری خلیج فارس -> جزیره کیش
از خود راضی -> ننر
از درندگان جنگل -> یوز
استان کویری -> سمنان
اسلحه و ساز و برگ -> یراق
بررسی جزئیات -> تجزیه و تحلیل
بزرگ منشی -> نب
بیسواد -> امی
پرچم -> لوا
پرسش از مکان -> کو
پرنده شکاری کوچک -> هیلا
پرونده -> دوسیه
پریشان حالی -> آشفتگی
پژمردگی -> کز
تالار پذیرایی -> سالن
تخته نازک -> فیبر
توانایی -> نیرو
تیردان -> تیرکش
جواب هوی -> های
جواهرساز -> جواهری
چرم بز -> تیماج
حرف ندا -> ای
حل نشدنی -> لاینحل
خالص -> قح
خبر رسواگر -> لو
خطایی در فوتبال -> هند
خوب -> نیک
دانا -> فهیم
دریاچه ای در مازندران -> ولشت
دریغ -> اسف
دغلباز -> قالتاق
رنج و محنت -> مشقت
رنگ کبود -> نیلی
روی و چهره -> لقا
زخم زدن -> جرح
سال ترکی -> ییل
سرود و نغمه -> خنیا
سطح آبکشی -> گلو
سلاح گاو -> شاخ
سنگ ریزه -> ریگ
سیاره عطارد -> تیر
شانه و گردن -> یال و کوپال
شهر مرکبات -> بم
شک و تردید -> ریب
شکوه -> فر
شیره خشخاش -> تریاک
عقاب -> دال
عیب و عار -> اک
فامیل و خاندان -> اهل
فرا منطقه ای -> بین المللی
فرمانروایی -> حاکمیت
فندق هندی -> رته
قنات -> کاریز
قوم و گروه -> طایفه
گریبان -> جیب
لاشه -> لش
مذکر -> نر
مرکز ایتالیا -> رم
مساوی -> یر
مطلب پوشیده -> راز
نام تولستوی -> لئو
نام قدیم نیشابور -> ابرشهر
نفی عرب -> لا
نگارش ماشینی -> تایپ
نوعی سنبل الطیب -> فو
نیتروژن -> ازت
نیشتر رگزن -> اگر
نیمه بار -> تا
هدایت -> راهنمایی
واحد زمانی -> دقیقه
واحد طول -> متر
کلام پرسشی -> آیا
یافت نشدنی -> نایاب
یرنا -> حنا