جواب مرحله 175 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 175 جدولانه یک

جواب مرحله 175 جدولانه یک

آلبومی از حمیدرضا بیات -> عشق ماندگار
آلبومی از رضا یزدانی -> ساعت فراموشی
آلبومی از علیرضا افتخاری -> نیلوفرانه
آلبومی از علیرضا عصار -> مولای عشق
آلبومی از محسن یگانه -> نفس های بی هدف
از آفات ذراعتی -> شته
از افعال ربطی -> گشت
از القاب بزرگان ترک -> بگ
از اناجیل اربعه -> متا
از بند رسته -> رها
از شهرهای شمالی -> آمل
از گازها -> کلر
اصلاح کردن -> ویراستن
افشره -> کنستانتره
بارکش شهری -> وانت
باغ شیراز -> ارم
بالا رفتن و مرتفع شدن -> علو
بخت آزمایی -> لاتاری
بخش متحرک میز -> کشو
برچسب قیمت کالا -> اتیکت
بردبار -> صابر
بی حساب و بی اندازه -> بی شمار
پرده نقاشی -> تابلو
حرف پیروزی -> وی
حرف دهان کجی -> ی ی
حیوان عسل دوست -> خرس
خواننده آلبوم بوی گندم -> حامی
خواننده آلبوم موسیقی بهونه -> مهدی گرناوی
خوراک و لوازم زندگی -> توش
دروازه به ترکی -> قاپو
دیدنی در ارتش -> سان
رتبه ها -> رتب
رد کردن -> نفی
روستا -> دهات
روشنایی -> سو
ریاضت کش -> مرتاض
زه کمان -> چله
سال ترکی -> ییل
شجاع -> نترس
شقایق -> آلاله
صابون خیاطی -> مل
صفت سرو -> سهی
ضمیر داخل -> تو
طلا سیاه -> نفت
طلاساز -> زرگر
عجله -> شتاب
عقیده -> رای
غارت گری -> نهب
فریاد -> غریو
فضای خالی از هوا -> خلا
قتل سیاسی -> ترور
قرار گرفتن -> استقرار
قلمه گیاه -> نشا
گردن -> عنق
گواهی دادن -> شهادت
گودی -> عمق
گوش کمیاب -> شنوا
ماهی فروش -> سماک
مخمصه -> هچل
مرتبه و منزلت -> ارج
مزه نمک -> شور
مظهر روشنایی -> آب
مقابل خرید -> فروش
مقابل قهر -> آشتی
ناله و شیون -> ضجه
نوعی جین -> لی
واحد پتانسیل -> ولت
واقعه و حادثه -> سانحه
ویژه -> اخص
کارگاه هنرمندان -> آتلیه
کالبد و بدن -> تن
کلاه بردار -> شیاد
کور شدن -> انخساف
یار زهره -> منوچهر