جواب مرحله 174 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 174 جدولانه یک

جواب مرحله 174 جدولانه یک

ابزار شخم زدن قدیم -> خیش
اثر محمد رحیم اخوت -> نیمه سرگردان ما
اثری که از زخم به جای ماند -> خدش
از سازهای بادی -> قرهنی
از میوه جات -> گیلاس
اشاره به دور -> آن
اشیاء گرانبها -> نقشینه
اینک -> اکنون
باربر شهری -> وانت
بدی -> شر
بر نوک تفنگ نصب است -> سرنیزه
بی خبر -> ناقافل
بی نظم و ترتیب -> هشل هف
پایتخت لائوس -> وین تیان
پدر -> باب
پرحرفی عامیانه -> ور و ور
پشتکار -> جدیت
پیرامون -> حواشی
ترش رویی -> اخم
ترمیم لباس -> رفو
تندخو -> خشن
تو سری زن میخ -> چکش
تیم فوتبال آلمانی -> شالکه
چراگاه ایلات و عشایر -> یورت
چند نابغه -> نوابغ
حرکتی برای چشم آدم نشعه -> آلبالو گیلاس چیدن
حلقوم -> نای
حمل کننده لاشه -> لش کش
خانه شعری -> بیت
خودستایی -> لاف
در به در -> آلاخون والاخون
دلیر و پهلوان -> گو
دنباله -> ادامه
دوستان -> رفقا
رد شده و انجام نشدنی -> منتفی
روزانه -> یومیه
سخنگو -> گویا
سرپرست خانواده -> نان آور
سرور -> شادی
سگ شکاری -> تازی
شاهین شکاری -> لاچین
شهر صنعتی آلمان -> ینا
طناب -> رسن
علامت -> نشان
عنکبوت -> تارتن
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور -> نیش
قوت لایموت -> نان
گل نومیدی -> یاس
ماده گرایی -> ماتریالیسم
مباحثه -> گفت و شنود
معاون هیتلر -> هس
منسوب به کار نسنجیده -> بچگانه
مهر و محبت -> وار
مومن -> با ایمان
میل و رقبت -> شوق
ناسپاسی -> نمک نشناسی
نوشابه های الکلی -> مسکرات
نوع کیسه -> گونی
واحد شمارش شتر -> نفر
کاتب -> دبیر
کلاه بی سر -> لاه
کمان -> قوس