جواب مرحله 173 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 173 جدولانه یک

جواب مرحله 173 جدولانه یک

آباد -> دایر
آلات -> ادوات
آواز بلند -> بانگ
اثر سعیدی سیرجانی -> ای کوته آستینان
از اجداد رستم -> نریمان
از غلات -> ذرت
بانگ -> آوا
بسیار مهربان -> ودو
بلندی -> اوج
بی نظمی -> هرج و مرج
پاک کردن با آب -> شستن
پایتخت اسلواکی -> براتیس لاوا
پچ پچ -> نجوا
پست ترین مراتب -> اسفل السافلین
پشته -> تل
پول ژاپن -> ین
تنیسور زن بلاروسی -> ویکتوریا آزارنکا
جنگ -> آورد
حرکت کرم گونه -> وول
حق امانت را به جای آوردن -> امانت گزاری
حمله کننده -> متهاجم
دبه -> دله
دزد ناشی به آن می زند -> کاهدان
دندانه سوهان -> آج
ریشه -> بن
سبزه کنار جوی -> کزم
سرازیری -> شیب
سرتراش و دلاک -> گرا
سوتی -> گاف
شب زنده داری -> تهجد
شمیم -> بو
شهر استان فارس -> جهرم
صفت سیب زمینی -> بی رگ
طعنه و سرزنش -> سرکوب
عدد فوتبالی -> نود
عرصه بوکس -> رینگ
علامت جمع فارسی -> ها
فرو رفتگی -> گودی
فیلمی با بازی الناز شاکردوست -> رسوایی
گل ته جوی -> لای
لوازم -> اسباب
مأمور اجرا -> اردل
مالیات -> خراج
محصول آسیاب -> آرد
مهربانی -> رأفت
موضوع -> تم
میان -> لا
نقشه هنرپیشه -> رل
نوعی سکه طلایی قدیمی -> اشرفی
هر فصل از کتاب یسنا -> ها
هزار کیلو -> تن
هزینه -> خرج
همان بس است -> وس
هنر انگلیسی -> آرت
هوس باردار -> ویار
واحد پول روسیه -> روبل
ورزش نشانه گیری -> دارت
ویتامین انعقاد خون -> کا
کشور آفریقایی -> الجزایر
کشور امریکای جنوبی -> اکوادور
کنایه از آسمان پرستاره -> هزار میخ
یازده -> ا ا