جواب مرحله 171 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 171 جدولانه یک

جواب مرحله 171 جدولانه یک

آلت رگ زنی -> نیشتر
ابزار کار مکانیک -> آچار
اثر رضا امیرخانی -> ارمیا
اثر شهریای مندنی پور)شهریار) -> هزارویک سال
اثر صادق چوبک -> روز اول قبر
از آبشارهای لرسان -> تاف
بازیگر فیلم به نام پدر -> پرویز پرستویی
بانگ و آواز -> ندا
بایر و خراب -> غامر
بدنام -> رسوا
بوی ماندنی -> نا
بیماری -> دا
پروتئین گیاهی -> سویا
پشت سرهم -> ردیف
پهلوان -> یل
پوستین -> وت
پوسیده -> رمام
پیش قراول -> یساول
تنیسور اسپانیایی -> رافائل نادال
تیری که با کمان اندازند -> ناوک
تیم فوتبال فرانسوی -> لانس
جنس به ظاهر قوی -> نر
چشم انداز -> دورنما
چمن -> سبزک
حرف تعجب -> وا
حرف زیادی -> ور
خارج شدن -> بیرون آمدن
خانه چوبین -> تارم
خرد -> عقل
خواندنی دانش آموز -> درس
درخت زبان گنجشک -> ون
دست عرب -> ید
رگزن -> فصاد
روزنامه امریکایی -> گازت
زحمت -> مشقت
سرباز نیروی دریایی -> ناوی
شاه باز -> طرلان
شب برات -> لیله القضا
شهر فرانسه -> لیون
شکوه و عظمت -> هیبت
فرود آمدن -> نزول
فوتبالیست ایتالیایی -> بونوچی
فوتبالیست برزیلی -> کاکا
فیلمی از برناردو برتولوچی -> هزار و نهصد
فیلمی از وودی آلن -> سایه های و مه
قورباغه -> وزغ
گرفتن دارایی کسی با نیرنگ -> سرکیسه کردن
لقب قاجاری -> بیگ
مرحبا -> احسنت
مرد سنگ انداز -> رداس
مردمان قطب شمال -> اسکیمو
موسیقی پرطرفدار -> پاپ
ناسازگاری -> تضاد
نظرات -> آرا
نوعی ساز سیمی -> هارپ
نوعی واحد اندازه گیری -> یکا
نوعی کفش قدیمی -> مسحی
واحد طول انگلیسی -> یارد
واژگون -> چپ
وطن -> میهن
کالبد -> پیکر
کالبد شناسی -> آناتومی
کشور اروپایی -> ایسلند
یابنده است -> جوینده