جواب مرحله 170 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 170 جدولانه یک

جواب مرحله 170 جدولانه یک

آن -> دم
اثر شهلا پروین روح -> تنها که می مانم
اثر صادق کرمیار -> نامیرا
از زبان های ایرانی -> پشتو
التماس نمودن -> نیاز کردن
این گونه -> چنین
بخت و اقبال -> طالع
برج داستانی فرانسه -> نل
برگشتن از گناه -> انابت
برنا -> جوان
بسیار حمله کننده -> کرار
به دنیا آوردن -> زا
پای افزار -> لکا
پایتخت فیلیپین -> مانیل
پوچ و میان خالی -> کاوک
پول ژاپن -> ین
پیکان -> فلش
توشه -> ذات
تیم فوتبال اسپانیایی -> بیلبائو
جاوید -> باقی
جایز -> روا
جنگ تن به تن -> دوئل
حرص شدید -> ولع
حیله -> فریب
خداوند -> رب
خشکی میان دریا -> اداک
خمیده -> دوتا
دفعه و بار -> کش
دیرینگی -> ازلیت
دیوار گلی -> دای
ریسمان -> طنب
زبان عرب -> لسان
زندان خودمانی -> هلفدونی
زیرک -> ذکی
سبب شادی دل می شود -> دل آرا
سخت -> دشوار
سخن ناحق -> حرف زور
سرای مهر و کین -> دل
سرکش -> عنود
سهل انگار -> لاقید
شالوده -> بنیاد
شراب خوار -> می گسار
شرمساری و خجلت -> حیا
شهر بی قانون -> هرت
صدای حیوان درنده -> هرین
عضو رونده -> پا
عضو صورت -> لب
غالب و پیروز -> قهار
غذای مشهور ایرانی -> چلوکباب
فرخنده بودن -> آمد داشتن
فعال و پرتلاش -> پرکار
فوتبالیست آلمانی -> مولر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> زنی به نام شراب
قفل ساز -> چلنگر
گریه و نوحه -> مویه
گزارش کوتاه چاپی -> بولتن
گودال و مغاک -> لان
مسیر حرکت سیارات -> مدار
ملی پوش با سابقه فوتبال ایران -> اندرانیک تیموریان
نوعی نان -> باگت
وی -> او
کشور آسیایی -> اردن
کنایه از کم خرج کردن -> گدا بازی
یاری -> کمک
یک و یک -> ا ا