جواب مرحله 169 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 169 جدولانه یک

جواب مرحله 169 جدولانه یک

آتش قرآنی -> نار
آخرین سوره قرآن -> ناس
از بت های جاهلیت -> هبل
از بت های معروف -> لات
از چاشنی ها -> رب
از سوره های مکی -> روم
از صفات خداوند -> حی
از قبایل صدر اسلام -> اوس
از گناهان کبیره -> زنا
از نت ها -> لا
اسباب خانه -> مان
اهل سنت -> سنی
باریک و نازک -> قلمی
بخت و اقبال -> طالع
بخشیدن مال به مستمندان -> انفاق
بد ذات و خبیث -> ناتو
برودت -> سرما
پدر عرب -> ابو
پرهیزکار -> باتقوا
پروردگار من -> ربی
پیامبر کشتی نشین -> نوح
پیر سفید موی -> زال
پیروان یک پیامبر -> امت
تابان -> درخشان
تفسیر از علامه طباطبائی -> المیزان
ثابت و باقی -> پایا
جستجو -> کند و کاو
جلا دادن -> صقل
جمع حدیث -> احادیث
جمله قرآنی -> آیه
جنگ و مبارزه -> ناورد
جهت و طرف -> سو
حقیقت -> واقعیت
حلق -> گلو
خدمتکار -> نوکر
خویشاوندی -> قرابت
داور -> قاضی
دراز و طویل -> طولانی
درخواست کننده -> متقاضی
درگذشت -> فوت
راضی -> قانع
راهب مسیحی که خبر از رسالت پیامبر داد -> بحیرا
رایت و بیرق -> لوا
روز بعد از امروز -> فردا
زهر -> سم
زیادی -> زائد
ساکت و خاموش -> صامت
سست -> لس
سوگند -> قسم
شادی -> طرب
شادی و سرور -> فرح
شاگرد مغازه -> پادو
شش عرب -> ست
شهر حضرت عبدالعظیم -> ری
شکایت کننده -> شاکی
شکیبا -> صابر
صدقه -> بلاگردان
ضمیر عربی -> هو
ضمیر مخاطب عربی -> انت
عدم توفیق -> ناکامی
قرض و دین -> وام
قیمت -> فی
گودی ته دره -> گدار
لقب امام دهم شیعیان -> نقی
متاع -> کالا
مخالفت و امتناع -> وتو
مرضی عفونی و مسری -> وبا
مزد و پاداش -> جزا
ملحد -> زندیق
ملعون ابدی تاریخ -> یزید
مهم بودن -> اهمیت
مواظب بودن -> پاییدن
نادیدنی -> نامرئی
ناسازگاری -> اختلاف
ناله -> زاری
نام دیگر سوره مسد -> تبت
ندای اطاعت از فرمان -> لبیک
همسر آدم -> حوا
کجاست -> کو
کوهی در مکه -> ثور