جواب مرحله 168 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 168 جدولانه یک

جواب مرحله 168 جدولانه یک

اثر علی محمد افغانی -> همسفرها
از اجزای کله پاچه -> بناگوش
از انواع کشتی -> کوراش
از حبوبات -> ماش
اسرار -> رازها
اطمینان قلبی -> یقین
امیدواری -> رجا
ایجاد اختلاف و نزاع کردن -> دو به هم زنی
ایستاده -> برپا
بازتاب -> پیامد
بخیه درشت -> کن
بذر نشده -> بذ
برامدگی روی پوست -> تاول
به جانشینی -> نیابتا
پارچه پنبه ای سفید -> کرباس
پست -> ناکس
پسوند شباهت -> سا
پنداری -> گویی
تالاب -> مرداب
ترحم را بر می انگیزد -> رقت انگیز
تنیسور اهل چک -> توماس بردیچ
جشن و ضیافت -> سور
چرانیدن -> رعی
چین و شکن -> یرا
حرف تعجب -> وا
حل اختلاف با حکمیت بزرگترها -> کدخدامنشی
خواب -> کپه
دارای پتانسیل -> بالقوه
دانای بی همتا -> مزدا
دشنام دادن -> سب
رفتار همراه با احتیاط -> کجدار مریز
رو گرفت -> کپی
روغن -> گریس
روغن زیتون -> زیت
سرها -> رئوس
سیاهی میان چشم -> مردمک
شاخه شاخه شدن و پراکندگی -> انشعاب
شراب -> می
شما بیگانه -> یو
شهر باستانی ایران -> شوش
شکاف و درز -> شق
ظرف چای خوری -> فنجان
عاشق و آرزومند شدن -> هوایی شدن
عروس ترک -> گلین
فداکار -> از جان گذشته
فلز سنگین -> سرب
فیلم هندی اسکار گرفته -> میلیونر زاغه نشین
فیلمی با بازی احمد نجفی -> سگ کشی
قفل بازکن -> کلید
گاز سمی -> کلر
مفصل دست و پا -> مچ
نامی برای زندان -> ندامتگاه
نهایت -> آخر
هدیه دادن -> اهدا
واحد سطح -> آر
وای به روزی که بگندد -> نمک
کشور آفریقایی -> اتیوپی
کشور عربی -> کویت
کوزه سفالی -> سبو
یدکی -> زاپاس