جواب مرحله 163 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 163 جدولانه یک

جواب مرحله 163 جدولانه یک

آلونک -> کپر
آیین -> سنت
اتوبان -> بزرگ راه
ارزش و اعتبار -> قدر
از کشورهای عربی -> یمن
انباشته -> پر
با -> آش
بازیکن تیم سپاهان -> هادی عقیلی
باغ انار -> نارستان
بخار دهان -> ها
بخشی از اوستا -> یسنا
برقرار -> دایر
برهنه -> رت
به دنیا آوردن -> زادن
بی سواد قدیمی -> امی
بیهوده و بی معنی -> یاوه
پاسخ مثبت -> آری
پرنده آش سردکن -> سار
پیروان مذاهب دارای کتاب -> اهل کتاب
تماما -> کلا
جاده -> راه
جام ورزشی -> کاپ
حافظه موقت کامپیوتر -> رم
حرف دهن کجی -> ی ی
حرف ندا -> ای
حیوان -> جانور
خام نشده -> خا
خجسته -> سعد
خرافاتی -> اوهام پرست
خرده سنگ های ریز -> شن
خوراک طیور -> دان
خوش پوش -> شیک
دختر نیست -> پسر
دروازبان پرسپولیس -> نیلسون
درون دهان -> نج
دلداری دادن -> تسلیت
رزق -> روزی
رفیق مشهدی -> یره
رهن -> گرو
زشت تر -> انکر
سر -> رأس
سوپ وطنی -> آش
سیلی -> چک
شمای بیگانه -> یو
شمیم -> بو
شهر تیم لاتزیو -> رم
شهر تیم کورینتیانس -> سائوپائولو
شهری در استان کرمانشاه -> روانسر
صدای کوبیدن -> تق
صندوق خانه کوچک -> پستو
ضمیر غائب -> او
عمل گوش دادن -> شنو
فروشگاه بزرگ -> سوپرمارکت
فرومایه -> دانی
قاضی ورزشی -> داور
قطع حیات -> مرگ
گشوده -> وا
گل ته جوی -> لای
گل نومیدی -> یاس
گمان -> وهم
لبن -> شیر
مدافع رئال مادرید -> سرخیو راموس
مدافع سابق فوتبال ایتالیا -> نستا
مستاجر -> اجاره نشین
منقار -> نوک
مهاجم اسبق راه آهن -> رزاقی راد
مکان -> جا
نابودی -> هلاکت
نامهربان -> بدمهر
نزد ایرانیان است و بس -> هنر
نشانه الهی -> آیت
نمو -> رشد
واحد سطح -> آر
ورزش مادر -> دو
وزیر افراسیاب -> ویسه
کاری را بر عهده گرفتن -> تعهد
کتاب مجتهد -> رساله
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کشاورزی -> زرع
یک خودمانی -> یه