جواب مرحله 161 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 161 جدولانه یک

جواب مرحله 161 جدولانه یک

ابر -> اسفنج
اثر عبدالحسین صنعتی زاده -> دام گستران یا انتقام خواهان
اثر ناتاشا امیری -> با من به جهنم بیا
اجانب -> بیگانه ها
از القاب هندی -> راجه
از شنبه تا شنبه -> هفته
از ماهی های دریای خزر -> سگ ماهی
از یک نوع -> هم جنس
اسباب خانه -> مان
اندر -> در
بازاری -> کاسب
بدبختانه -> متأسفانه
برآورد -> ارزیابی
برهنه -> رت
بلعیدن -> قورت
بی موقع -> بی جا
پایتخت نامیبیا -> ویندهوک
پرنده خوش بختی -> هما
پسوند نگهدارنده -> بان
پیوسته و جاوید -> سرمد
تفسیر کردن -> تأویل
توانایی برای انجام کار -> جربزه
جای عبور و حرکت -> مسیر
جوب خون -> رگ
خالص و بی عیب -> سره
خالی و بدبختی -> نکبت
خاک و غبار -> تهک
دشنام دادن -> سب
دندان فیل -> عاج
دوستان -> یاران
راس -> سر
روحانی مصریان باستان -> کاهن
زمان دور و دراز -> دیرباز
ستبر و محکم -> سفت
شبکه تلویزیونی افغانستان -> لمر
شمیم -> بو
شهر نصف جهان -> نجف آباد
ضمیر وزنی -> من
گرامی و بزرگوار -> ماجد
گرداگرد دهان -> نس
گرفتار و درمانده -> زابرا
لاف زنی -> خالی بندی
مال و ثروت -> مایه
مایه کوبی شده -> واکسینه
مدافع ورزشی -> بک
مدیون -> بدهکار
مرواریدها -> درر
مرکز استان چهارمحال و بختیاری -> شهرکرد
ملامت -> نکوهش
مکان -> جا
مکیدن -> مز
نامرد -> لامروت
نان درهم -> ننا
نت چهارم -> فا
نژاد مرد تایلند -> تای
نوعی از بتن -> بتن آرمه
نیک خوی -> ساویز
وارونه کردن -> عکس
کمیابی -> ندرت
یار سوزن -> نخ