جواب مرحله 160 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 160 جدولانه یک

جواب مرحله 160 جدولانه یک

آتشدان حمام -> تون
آهو -> مرال
آیین -> مراسم
اثر از استاندال -> گردش های روم
اثر جان گالزورثی -> گل تیره
اثر جان گالزورثی -> میمون سفید
اثر جان گالزورثی -> کمدی مدرن
اثری از الکساندر پوشکین -> کولی ها
اثری از پرل س باک -> مردان خدا
اثری از ژولین گرین -> موی یرا
از اجرام هندسی -> هرم
از اناجیل اربعه -> متا
از پرتوهای اتمی -> گاما
از خدایان باستان -> را
از خواهران برونته -> شارلوت
از فرقه های مسیحیت -> ارتودوکس
از ماشین های راه سازی -> گریدر
الکل صنعتی -> اتانول
ام ال خبائث -> می
اهلی نیست -> وحشی
بخش بارگیر تریلر -> کفی
برتر از گوهر -> هنر
بز کوهی -> کل
بی مانند -> بیتا
پایندگی -> تداوم
پایه -> رکن
پیرامون -> حول
تابلوی نقاشی -> بوم
ترکیب و مخلوط -> آمیخته
تظاهر به خوبی -> ریا
تیزهوشی -> درایت
جیران -> آهو
حلال رنگ -> استن
خیس -> تر
دارایی -> مال
درد و آزردگی جسمی -> ناراحتی
درون دهان -> کب
دریای عرب -> یم
روان -> روح
روستا -> ده
زیور و زینت -> پیرایه
ژول در ثانیه -> وات
سخن ناگفتنی -> راز
سیه چشم -> حور
شتر بزرگ -> هیون
شخص -> نفر
شکلک -> ادا
ضد زیبایی -> زشتی
عدد هندسی -> پی
عیب و عار -> اک
فریب -> گول
قائده و قانون -> شیوه
قرن -> صده
گیاه فیل گوش -> راسن
گیج -> منگ
لنگه بار -> تا
لیاقت -> سزاوار
لیست غذا -> منو
ماده ای در عایق کاری -> یونولیت
محرم اسرار -> هم راز
محروم -> ناکام
مرزبان -> کیا
مسافرخانه مدرن -> هتل
معتاد -> عملی
مقابل پشتک -> وارو
مقوا نازک -> کارت
مهربان و همدل -> صمیمی
مکتب طبیعت گرایی -> ناتورالیسم
ناپایدار و میرا -> فانی
نام تجاری کلرید آمونیوم -> نشادر
نان برشته -> تست
نت چهارم -> فا
نقیض خوبی -> بدی
نویسنده انگلیسی -> جان گالزورثی
هجوم بردن -> تاختن
همیشه و پیوسته -> همواره
هنوز فرنگی -> یت
واپسین -> آخری
کوشش -> ستر
یادداشت -> نت
یکی صدا ندارد -> دست