جواب مرحله 159 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 159 جدولانه یک

جواب مرحله 159 جدولانه یک

آزاد کردن -> وارهانیدن
آش -> با
آفریننده -> دادار
آواره -> در به در
اثر ایرج پزشک زاد -> رستم صولتان
اخراج از کشور میزبان -> دیپورت
از ابزار آهنگری -> سندان
از تیم های لیگ برتری -> استقلال خوزستان
از حروف یونانی -> امگا
از خوانندگان فقید -> هایده
اشاره به دور -> آن
اطلاع -> آگهی
الفبای موسیقی -> نت
الیم -> دردناک
بیان کننده -> مبین
بیناتر -> ابصر
پاره آتش -> شرر
پویانمایی -> انیمیشن
جریمه ورزشی -> پنالتی
جمعه -> آدینه
جوانمرد -> راد
چرک -> ریم
چشم پوشی از خطا در ورزش -> آوانتاژ
چهره -> رخساره
درآمد حاصل از موقعیت برتر -> رانت
دریای شمالی -> خزر
دلداده مجنون -> لیلی
ده در ده -> صد
رسم ها -> سنن
زن پیر -> عجوزه
زیرک -> رند
ژنرال بی سر و ته -> نرا
سایه بان -> آفتاب گیر
سبز مایل به زرد -> زیتونی
سرافراز و درستکار -> روسفید
سنگ آسمانی -> شهاب
سنگ فروش -> اژیانه
طرف چپ -> یسار
عدد سه رقمی -> صد
عیسوی -> نصرانی
فاصله ها -> فواصل
فقیر -> تنگدست
فلز رادیواکتیو -> اورانیوم
فیلمی با بازی باران کوثری -> دایره زنگی
قطعه قطعه -> لت و پار
قوم کم حرف -> لر
گستاخ و بی باک -> جری
گوهر شاعران -> گهر
مادر -> مام
مار خطرناک -> افعی
محل پخت نان -> تنور
مرغ انگلیسی -> هن
من و شما -> ما
ناپدید شدن -> غیب زدن
نتیجه شده -> منتج
واحد پول پرقدرت -> دلار
واحد طول انگلیسی -> یارد
کاغذ ضخیم -> مقوا
کرم و جوانمردی -> فتا
یار مت -> پت