جواب مرحله 157 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 157 جدولانه یک

جواب مرحله 157 جدولانه یک

آب بند -> سد
اثر احمد محمود -> از مسافر تا تبخال
اثر علی محمد افغانی -> شلغم میوه بهشته
اثر محمود دولت آبادی -> وزیر یا میرحسنک
از حیوانات گله -> بز
اشاره به نزدیک -> این
با نظم و ترتیب -> مرتب
بارد -> سرد
بازداشتن -> منع
برخود واجب کردن چیزی -> نذر
بسیار زیبا و دلربا -> فتان
به آخر رسیده -> مختوم
بیهوشی -> کما
پسوند افزایش -> فزا
پناهگاه -> مأوا
پهلوی هم چیده شده -> خره
پیشوا -> رهبر
پیشوای مذهبی زرتشتیان -> مغ
ترعه -> آب راهه
تنها -> مفرد
توانایی -> یاری
توجه داشتن -> عنایت
تکرار حرف -> م م
جعبه مخصوص شعبده بازان -> شامورتی
چهره شطرنجی -> رخ
حجم فرعونی -> هرم
حرف ندا -> یا
خاشاک -> خس
خدا و ایزد -> بغ
خنده دار -> فکاهی
دایره نورانی گرداگرد ماه -> هلال
دردانه و بسیار عزیز -> یکی یک دانه
درمان کردن -> مداوا
دروغگو -> کذاب
دیده شده -> مشهود
رابطه پنهانی داشتن -> سر و سر داشتن
رنگ جوانمردی -> کرم
زیاده روی در تشریفات اداری -> کاغذبازی
سرانجام -> آخرالامر
سوغات -> ره آورد
شیوه -> استیل
ضمیر عربی -> هو
طریقه -> نحوه
عقاید -> آرا
قاطر -> استر
قربانگاه حاجیان -> منا
قندپهلو -> دیشلمه
گفتگوی اینترنتی -> چت
مشتاق و علاقه مند -> دلگرم
مکان -> جا
مکیدن -> مز
هر یک از آلات موسیقی -> ساز
همان آتش است -> تش
وسیله سوراخ کردن -> مته
کبوتر دشتی -> یمام
کشور آسیایی -> اندونزی
کنار -> لبه
یار مرد -> زن
یک و یک -> ا ا

powerbank