جواب مرحله 156 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 156 جدولانه یک

جواب مرحله 156 جدولانه یک

آزرم -> شرم
آغاز شب -> مسا
ابهت -> شکوه
اثر جعفر مدرس صادقی -> کله اسب
اثر جمال زاده -> یاد و یادبود
اثر علی شریعتی -> چه باید کرد
از حشرات گزنده -> ساس
از دروس دبیرستان -> شیمی
از سبزیجات سالاد -> کاهو
از شاخه های علم ریاضی -> لگاریتم
از عالمان تعبیر رویا -> ابن سیرین
اشاره به دور -> آن ها
افسوس و پشیمانی -> اسف
اقبال -> شانس
اکسید کربن -> آهک
بخشنده -> سخی
برج فرانسه -> نل
برخلاف میل -> علیرغم
بندگی -> یوغ
بویایی -> شم
بی پروا -> منهتک
بیابان خشک -> کویر
پیامک -> اس
پیمان ناقلا -> ناتو
تصدیق روسی -> دا
جانور درنده -> دد
چای فرنگی -> تی
چلچراغ خانه -> لوستر
حبل الورید -> شاهرگ
حرف عطف -> واو
خط نابینایان -> بریل
خودستایی -> لاف
رود آرام -> دن
روستا -> آبادی
ریسک -> خطر
سالم -> تندرست
سراپرده -> تتق
سرپیچی کردن -> تمرد
سند -> مدرک
شاعر و نویسنده معاصر -> باستانی پاریزی
شب روستایی -> شو
شباهت -> همانندی
شخص و فرد -> کس
شک -> ریب
شکاف باریک -> درز
شیاد -> شارلاتان
شیوه گفتن کلمات -> تلفظ
صندوق مرده -> تابوت
ضمیر مخاطب -> تو
عزیز عرب -> ام
عضو شنوایی -> گوش
فرآیند ساییدن -> ساده
فرسوده شدن -> پوسیدن
فرومایگی -> دنایت
فریاد -> غریو
فصل دوم سال -> تابستان
گریبان -> یقه
گندم از آسیاب برگشته -> آرد
لطیف -> نرم
مالامال -> لبالب
مرکب قطبی -> سورتمه
مفهوم لطیف و دقیق -> نکته
مقام -> جاه
ملخ دریایی -> میگو
مهارت اجرایی -> مدیریت
میوه شبیه زالزالک -> ازگیل
نژاد ایرانی -> آریا
نهر بزرگ -> رود
نوعی کبک -> دری
همدم -> انیس
هنر انگلیسی -> آرت
هنوز چاق نشده -> چا
ویتامین جدولی -> کا
کارمند -> شاغل
کاکل مرغ -> پوپ
کردار و عمل -> رفتار
کشنده -> مهلک
کشور اروپایی -> مجارستان
کشور سیگار برگ -> کوبا
یادآوری کردن -> گوشزد
یادها -> خاطرات