جواب مرحله 155 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 155 جدولانه یک

جواب مرحله 155 جدولانه یک

اثر محمدعلی جمال زاده -> پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی
ارتباط تلفنی -> تماس
از برنامه های تلویزیون -> اخبار
از بیماری های عفونی مسری -> وبا
از حبوبات -> عدس
از حروف انگلیسی -> اچ
از روی عدالت -> منصفانه
از ظروف -> دیس
استعفا کننده -> مستعفی
اشاره به دور -> آن
افراد شریف -> نجبا
بازگشت -> عودت
بافت -> نسج
بدن -> تن
برادر بزرگتر -> کاکا
بی خطر -> امن
پایتخت زامبیا -> لوساکا
پایتخت یمن -> صنعا
پرورش اندام -> بدن سازی
پیشه رو -> طلایه دار
تصدیق عرب -> نعم
تیر انداختن -> رمی
چه وقت -> کی
حرارت و گرمی -> تف
حرف انتخاب -> یا
حرف دهن کجی -> ی ی
حرف فاصله -> تا
خاک کوزه گری -> رس
خرس فلکی -> دب
خسارت -> زیان
درخت آزاده -> سرو
روز نهم ماه محرم -> تاسوعا
سازگار شدن با محیط تازه -> جا افتادن
سایه -> نش
شهر استان فارس -> فسا
شهر رازی -> ری
شکیبا -> صبور
شیر عرب -> اسد
ضمیر درون -> تو
عامل وراثت -> ژن
علم مطالعه موجودات زنده -> زیست شناسی
غربال -> اردبیز
غیر مرسوم -> نامتعارف
فاسق -> بدکاره
قلیل -> کم
گرامی تر -> اکرم
گریه سوزناک -> زاری
ماه تفنگی -> تیر
مری بی زن -> ارمل
مستی آور -> مسکر
مضطرب -> نگران
مفصل میان ساعد و بازو -> آرنج
مقدس بودن -> قداست
منفرد -> تکی
نماینده فروش شرکت ها -> ویزیتور
نیز -> همچنین
وابسته -> منوط
واحد سطح -> آر
کاریز -> قنات
کرایه دهنده -> مکاری
کشور اروپایی -> لتونی
کلام استفهام عرب -> هل
کلام توام با طعنه -> طنز