جواب مرحله 154 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 154 جدولانه یک

جواب مرحله 154 جدولانه یک

آب دیده -> اشک
آجر خام -> خشت
آزرم -> حیا
آسودگی -> رفاه
آفتاب -> هور
آواز بلند -> هتف
اثر امین فقیری -> تمام باران های دنیا
از درختان -> افرا
از مصالح ساختمانی -> گچ
از وسایل ارتباطی قدیم -> تلگراف
اسب رستم -> رخش
اقتباس -> برگرفته
برهنه -> رت
بزرگ و عظما -> سترگ
پایتخت فنلاند -> هلسینکی
تار -> مات
تالاب -> آب گیر
توشه سفر -> زاد
جامه آخرت -> کفن
جایز -> روا
حق ناحق در سازمان ملل -> وتو
حیوان مفید -> گاو
خالی -> تهی
خطی در دایره -> وتر
داستان کوتاه -> متل
دچار شدن -> ابتلا
در بزرگ -> درب
در معدن می جویند -> رگه
درون حاشیه -> متن
دشنام -> سب
دوست -> رفیق
دیوار بلند و محکم -> ترا
رونوشت -> کپی
ستاره ای در دب اکبر -> سها
سخن موزن -> شعر
سنگینی و گرانی -> وقر
سو و جهت -> ور
شرکت سازنده گوشی آیفون -> اپل
شهر بی قانون -> هرت
شکستگی اندک -> ترک
شیون و زاری -> ندبه
ضایع شدن -> هدر
طبقه کارگر -> پرولتاریا
طبل بزرگ -> دهل
طلا -> زر
عاشق دل سوخته -> سینه چاک
عدد اول -> یک
عدد هندسی -> پی
فلز رسانا -> مس
فیلمی با بازی باران کوثری -> زیر پوست شهر
گروه ورزشی -> تیم
گفتگوی همراه با شوخی -> بگو بخند
لیالی -> شب ها
مروارید -> در
مشتعل کردن -> افروزانیدن
مفصل -> بند
ممارست -> تمرین
مکر و فریب -> کید
میزان گرمی و سردی -> دما
میوه بهشتی -> سیب
نوعی موسیقی غربی -> راک
کارکرد -> راندمان
کافی -> بس
کلام تصدیق -> آری
کنار -> لبه
یاری دهنده -> ممد