جواب مرحله 146 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 146 جدولانه یک

جواب مرحله 146 جدولانه یک

اداره کنترل ورود کالا -> گمرک
از استان ها -> لرستان
از برنامه های ارتباطی موبایلی -> تانگو
از روزهای هفته -> یکشنبه
از مواد مخدر -> هروئین
از کلمات درد و حسرت -> ای
با -> آش
بستگی داشتن -> ربط
بی پرده -> رک
پراکندگی -> شت
پهلوان -> یل
تحقیق در امری -> رسیدگی
جایز -> روا
جوینده است -> یابنده
حرف ندا -> ای
حلال مشکلات -> پول
حیوان خوش خواب -> خرس
خشکی -> بر
خواب کودکانه -> لالا
خوارکی از سبزی ها -> سالاد
خواننده رپ فارسی -> یاس
خواهش نفس -> هوس
دربار و کاخ شاهان -> بارگاه
درشت و محکم -> کت و کلفت
رنگ مخصوص نقاشی -> آبرنگ
رها و ول -> یله
رهرو -> سالک
زود -> آنی
سیال تنفسی -> هوا
شر -> بدی
شهر خراسان جنوبی -> طبس
شهر سینمایی فرانسه -> کن
شهر مذهبی -> قم
شکوه -> فر
ضایع شدن -> هدر
عدد خیطی -> سه
عشق فرنگی -> لاو
عشوه گر -> لود
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی -> هیوا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> ممل آمریکایی
فیلمی با بازی علیرضا خمسه -> من زمین را دوست دارم
قاضی ورزشی -> داور
قطعات کاسه گل -> کاسبرگ
گذراندن -> امرار
گلی سفید و کوچک -> رازقی
گنگ -> لال
گوشت درون و بیرون دهان -> زم
مترسک -> هراسه
محل ورود -> در
مرکز استان شمالی -> ساری
مساوی -> یر
مشهور -> نامی
مقابل -> ازا
میوه دهنده -> بارور
نادر -> نایاب
نسل و فرزند -> سلاله
نقش هنرپیشه -> رل
نیستی -> فنا
وسیله شخم زدن قدیم -> گاو آهن
کافی -> بس
کنایه از ماندن زیاد در جایی -> لنگر انداختن
یل شاهنامه -> رستم