جواب مرحله 144 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 144 جدولانه یک

جواب مرحله 144 جدولانه یک

آبیار قدیم -> میراب
آرزو -> امید
آن است که نامش به نکویی نبرند -> مرده
اتومبیل -> ماشین
از احشام -> بز
از پوشاک زمستان -> شال
از سیارات -> نپتون
از وسایل نظافت شخصی -> ناخن گیر
ایتالیای باستان -> روم
بازداشتن -> نهی
بحر -> دریا
بخشی از پا -> ساق
به تنهایی -> یکی
بی سواد قدیمی -> امی
پایتخت فیلیپین -> مانیل
پدر -> آبا
پدر -> بابا
پشمینه پوش -> صوفی
پهنه و گستره -> زمینه
تازه بنا شده -> نوساز
تب کرده -> محموم
ترش و شیرین -> رز
تن پرور -> تنبل
تهی دست و فقیر -> بی نوا
جان ها -> انفس
حدس زدن -> گمانه
حماسی -> اپیک
حیوان -> جانور
خجستگی -> یمن
خوراک قناری -> ارزن
داخل -> درون
رجال -> مردان
زمان -> وقت
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد -> یونیدو
ستاره -> کوکب
شادمان -> خرم
شبکه اشتراک فایل اینترنت -> تورنت
صدای افسوس -> وای
عدد ماه -> سی
عظیم الجثه -> یغر
غیرتمند -> غیور
فیلم علیرضا داوودنژاد -> مصایب شیرین
فیلمی از جیرانی -> قصه پریا
فیلمی داریوش مهرجویی -> میکس
قابل مشاهده -> مرئی
قفسه شیشه ای -> ویترین
گرم -> سوزان
گشاد نیست -> تنگ
گشادگی رگ های پا -> واریس
لیک -> اما
مادر عرب -> ام
مرتجع لاستیکی -> کش
مرکز فرانسه -> پاریس
نبرد کننده -> محارب
نشر کننده -> ناشر
نوعی یقه -> ارو
نیزه قدیمی -> زوبین
هدایت -> رهبری
همسر حضرت ابراهیم (ع) -> هاجر
واحد فرکانس -> هرتز
واحد نظامی -> یگان
واحدی در فیزیک -> یکا
کارگر کشتی -> جاشو
کامیون ارتشی -> ریو
کدو تنبل -> آج
کرکس -> نسر
کشور آسیایی -> سنگاپور
کشور آسیایی -> ویتنام
کشور آفتاب تابان -> ژاپن
کشور اروپایی -> انگلیس
کشور پرجمعیت -> چین
کشور ماتادورها -> اسپانیا
یازده -> ا ا