جواب مرحله 143 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 143 جدولانه یک

جواب مرحله 143 جدولانه یک

آب دهان -> خدو
آسیب -> اک
آلت فلزی سرکج -> کجک
اثر صادق چوبک -> یک شب بی خوابی
از عجایب هفت گانه -> ابوالهول
از مرکبات -> نارنج
اسب ترکی -> آت
اسب خوب و اصیل -> یکران
الفبای موسیقی -> نت
بازرگانی -> تجارت
بخت -> اقبال
بخل -> تنگ چشمی
بدنام -> رسوا
بها بازار -> بورس
پاکیزگی و ادب -> نزاکت
پر -> لبالب
پرش کردن -> جهیدن
پرنده زیبا -> قو
پوست دباغی شده نرم -> جیر
پوستین -> وت
پیشوا -> زمامدار
ترسیدن حیوان -> رم
جوب خون -> رگ
حیوان انکرالاصوات -> خر
خراب -> ویران
درخت انگور -> تاک
دوزیست چنگال دار -> خرچنگ
رطوبت -> نم
سازمان علمی ، فرهنگی و تربیتی ملل متحد -> یونسکو
ستارگان -> کواکب
سرسپردگی -> ارادت
سرگذشت پیشینیان -> تاریخ
سرگرمی سودمند -> جدول
سنگ سخت -> خارا
سوغات اصفهان -> گز
شتر بی کوهان -> لاما
شخص نامعلوم -> فلان
شلوار جین -> لی
شکم -> لت
صف و رده -> رج
ضمیر اول -> من
ضیافت -> سور
طاقچه -> رف
فشار و زور -> اکراه
فک اسفل -> چانه
فیلمی از مل گیبسون -> مرد بدون چهره
قطعه مدارهای الکتریکی -> تراشه
قطعه موسیقی -> آهنگ
قورباغه -> وک
گردش کودکانه -> ددر
مادر عرب -> ام
مایه آبادانی -> آب
مجازات شرعی -> حد
میوه -> بر
نظیر و مانند -> همتا
نگهبان -> مراقب
همسایه روسیه -> گرجستان
همسر مرد -> زن
همگی -> کر
واحد بازی تنیس -> ست
وحدت -> یگانگی
ورود کالا به کشور -> واردات
کشور امریکای شمالی -> باهاما
یونجه -> قت
یک دنده -> لج
یکی یکی -> تک تک