جواب مرحله 142 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 142 جدولانه یک

جواب مرحله 142 جدولانه یک

آراسته و نیکو -> پدرام
ابر نزدیک زمین -> مه
اثر ابراهیم گلستان -> جوی و دیوار و تشنه
ارسال کالا به کشورهای دیگر -> صادرات
از صور فلکی -> دب اکبر
اسب باری -> یابو
استفراغ -> قی
انسان -> بنی بشر
بخش پایین جامه بانوان -> دامن
بخشی از علم مکانیک -> دینامیک
برابر -> یر
به حال مرگ افتادن -> جان به سر شدن
بیماری -> دا
بیماری دردناک مفصلی -> آرتروز
بیماری زردی -> یرقان
پایتخت اروپایی -> پاریس
پایه ها -> ارکان
پیچ و تاب -> خم
جهت -> سو
چه کسی -> کی
حرف ندا -> یا
خاک صنعتی -> رس
خمیده -> مورب
خوش رو و خندان -> بسیم
دست ساییدن -> لمس
دسته کاغذ -> جزوه
سرود و آهنگ -> آواز
سلاح انفجاری دستی -> نارنجک
شناخت -> آشنایی
شهر ترکمنستان -> مرو
شهرستان ها -> ولایات
طول عمر -> سن
ظرف غذاخوری -> بشقاب
عدد ترتیبی یک رقمی -> نهم
عدد خیطی -> سه
عقیم -> نازا
عیش و نوش کردن -> نشمیدن
فیلمی با بازی بهرام رادان -> خون بازی
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> قیصر
قطعا -> اکیدا
گاو درشت هیکل -> گاومیش
گریبان -> یقه
لباس تابستانی -> تی شرت
لبن -> شیر
لقب داریوش -> دارا
مأمور شهربانی -> آجان
ماهی کنسروی -> ساردین
مخفف اگر -> ار
مخفی و پوشیده -> سری
مروارید -> در
مزه نمکی -> شور
میمون -> بوزینه
ناشکیبا -> بی قرار
نشانه بیماری -> تب
نوشیدن -> آشامیدن
هزینه -> خرج
واحد سطح -> آر
وسیله خیاطی -> قیچی
کلام پرسشی -> چی
کندن قبر -> نبش
یاری -> مدد