جواب مرحله 141 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 141 جدولانه یک

جواب مرحله 141 جدولانه یک

آش کشک -> کشک با
آواز دسته جمعی -> کر
اتصال و پیوستگی -> وصلت
از امراض چشم -> تراخم
از مواد غذایی سیب زمینی -> نشاسته
از نام های زنانه -> نسرین
از نت ها -> فا
از وسایل مدرسه -> کیف
اصطلاحی در خیاطی -> سرشانه
اصل تجارت -> سرمایه
بالاپوش مردانه -> کت
بت خانه -> بت کده
بخیه لباس -> کوک
برنج شوشتری -> کات
برنج فروشی -> رزاز
بی پروا -> گستاخ
بیماری -> دا
پاداش انجام کار -> مزد
پاداش نیکی و بدی -> جزا
پارچه یمانی -> برد
پاسخ محکم و دندان شکن -> تودهنی
پاینده و باقی -> قائم
پیمان -> عهد
پیمان شکن -> خائن
تخت خواب نوزاد -> گهواره
تلخی -> مرارت
تیردان -> ترکش
ثروت -> مال
جوی -> نهر
چای تلخ و لب گز -> دبش
چه وقت -> کی
چین پیشانی -> اخم
خالص -> ناب
خوردنی پس از غذا -> دسر
درخت قالی -> دار
دنباله رو عروس -> ینگه
رسوب قنات -> لای
روشنایی و فروغ -> سنا
زاپاس -> یدک
زشت و بد -> انر
زن سرخ روی -> سمیرا
زیور و زینت -> زیب
سارق -> دزد
سود و فایده -> نفع
شکاف لباس -> چاک
شکست خوردن -> باختن
شیرینی شاخه ای -> نبات
ضروری -> مبرم
ظرفی از الیاف گیاهی -> سبد
عضو بالانشین -> سر
عظمت -> فر
قسمتی از زمان -> آنو
گزمه -> شبگرد
گل سرخ -> رز
لباس مندرس -> نیم دار
لفافه زخم -> باند
مادر در لفظ عامیانه -> ننه
مرطوب -> تر
مفلوج -> لس
مقابل زن -> مرد
منشأ -> منبع
میوه گرمسیری -> موز
ناتوانی -> عجز
نارس -> خام
نفی عرب -> لن
نقاب -> ماسک
هرچیزی که بجای دیگری واقع شود -> بدل
هریک از قطعات پنج گانه زمین -> قاره
وسایل -> ابزار
وضع حمل باردار -> زایمان
کابین و صداق عروس خانم -> مهریه
کش لقمه -> پیتزا
کنایه از اطاعت کردن -> گردن نهادن
یگانه -> یکتا
یک دست و یکسان -> یک جور
یک رنگی و یک دلی -> صمیمیت

powerbank