جواب مرحله 140 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 140 جدولانه یک

جواب مرحله 140 جدولانه یک

آش -> با
اتمسفر -> جو
اثر جمال میرصادقی -> روشنان
اثر علی محمد افغانی -> سین دخت
از بیماری های عفونی -> تیفوس
از خواهران برونته -> آن
از داروهای مسکن -> استامینوفن
بازیچه دخترانه -> عروسک
بازیگر سینما -> هنرپیشه
بخش مراقبت های ویژه -> ای سی یو
بخشی از اوستا -> یسنا
بدتر -> اسو
بدرود -> وداع
بررسی دقیق -> وارسی
بنده -> عبد
پچ پچ کردن -> نجوا
پوشش پرندگان -> پر
پیشتر -> اسبق
تازه -> نو
ترش رویی و بدخلقی -> تندی
تمام و جمیع -> همه
ته دوزی کتاب -> ته بندی
ثبات -> استواری
جغد -> بای قوش
چاپلوسی -> خود
حرف ندا -> ای
خبر دادن و خبر گرفتن -> مخابره
دسته تفنگ -> قنداق
دل داده فرهاد -> شیرین
رایج بین عموم مردم -> عامیانه
روزنامه -> جریده
زود رنج -> حساس
سزاواری -> لیاقت
سقز جویدنی -> آدامس
شهر سیستان و بلوچستان -> ایرانشهر
شکمبه گوسفند -> سیرابی
صف -> رج
ضایع و خراب -> فاسد
ضمیر اول شخص جمع -> ما
عصاره گل و گیاه -> اسانس
فصل سرد -> دی
قابله -> ماما
قطعه موسیقی برای دو ساز -> سونات
گرو -> رهن
موی بلند -> گیس
میدان بوکس -> رینگ
نت چهارم -> فا
نشانه مفعولی -> را
نیاکان -> آل
همان اگر است -> ار
هیچ انگاری -> نهیلیسم
ویتامین جدولی -> کا
کاسه سر -> اهیانه
کدو -> آج
کشور چکمه ای -> ایتالیا
کلمه تعجب و تحسین -> وه
کوشش -> جهد
یادداشت انگلیسی -> نوت