جواب مرحله 139 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 139 جدولانه یک

جواب مرحله 139 جدولانه یک

آب ویرانگر -> سیل
آموختنی لقمان -> ادب
ابزار نجاری -> اره
اتمسفر -> جو
اثر حسن مسرور -> نیزن بیابان
از بیماری ها -> سل
از درندگان -> یوز
از محله های شمال تهران -> ونک
از هم پاشیدن عامیانه -> آش و لاش شدن
از وسایل بازی در پارک ها -> الاکلنگ
بازیگر فیلم برزخی ها -> ایرج قادری
بم ترین صدا در موسیقی -> باس
به گمان افکندن -> ایهام
بی غیر از آن -> ماسوا
بیمار -> ناسالم
بیهوشی -> غش
پایتخت یونان -> آتن
پهلو و کنار -> جنب
تجدید نظر -> بازنگری
توانگری -> غنا
جانماز -> سجاده
جانور خونخوار -> کنه
جیحون -> آمودریا
خوراک ساده -> آش
در حمام بجویید -> وان
درون دهان -> کب
دفعه -> بار
دوستی -> مودت
دیوانگی -> جنون
زاویه راست -> قائمه
زخم -> ریش
زردک -> هویج
زندان -> سجن
زینت رو -> مو
ژله -> لرزانک
سخن معقول و منطقی -> حرف حساب
سلول -> یاخته
سم کشنده -> سیانور
سمیع -> شنوا
سند -> مدرک
شهر آذربایجان غربی -> خوی
شوم -> نحس
صحرا و بیابان -> دشت
صورت و شکل -> نقش
عدد بخش پذیر بر دو -> زوج
غار نبوت -> حرا
فیلمی با بازی امین حیایی -> زن ها فرشته اند
قبض پرداخت -> رسید
قسمت -> بخش
قطب منفی -> کاتد
گام -> قدم
گوارا و خوش آیند -> مهنا
لال -> گنگ
مایه خوشنودی -> دلخوشی
محل نگهداری کالا -> انبار
مذکر -> نر
مساوی -> یر
مناسب -> بجا
هنگام صبح -> صبح دم
واضح -> مبرهن