جواب مرحله 137 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 137 جدولانه یک

جواب مرحله 137 جدولانه یک

آب عرب -> ما
آسان تر -> اسهل
آگاه شده -> منتبه (متنبه)
اثر امیر حسن چهل تن -> تالار آینه
اثر سیامک گلشیری -> نفرین شدگان
اسب سرکش -> توسن
افسرده -> پکر
انداختن -> پرتاب
انزوا -> خلوت
بخت آزمایی -> لاتاری
بریدن شاخه های زائد -> هرس
بیرق -> لوا
پاره آتش -> اخگر
پایتخت آلبانی -> تیرانا
پایتخت تبت -> لهاسا
پایتخت لتونی -> ریگا
پرنده زیبا -> طاووس
پرهیزگار -> تقی
پسوند شباهت -> سا
پی در پی -> مسلسل
تمرین -> ممارست
تکرار حرف خوردنی -> ن ن
حرف تردید -> یا
حرف ندا -> یا
حوزه و چهارچوب -> حیطه
خاموش کردن -> اطفا
خطاب محترمانه مردان -> آقا
خواب خوش -> رؤیا
دادگری -> عدالت
درازا -> طول
درنگ کردن -> مکث
دنبال خرید جنس ارزان -> بزخر
دیوار دور شهر -> شهربند
زشت و مهیب -> انر
زیبا و فریبنده -> فریبا
سخنی از روی طعنه -> متلک
سربلندی -> عزت
شتاب داده -> تسریع
شهر کانادا -> تورنتو
صحنه نمایش -> سن
صف و دسته -> رده
عدد تنفسی -> شش
فناپذیر و مردنی -> رفتنی
فیلمی با بازی اکبر عبدی -> تارزن و تارزان
قوم و خویش -> کس و کار
گذگاه میان کوه -> تونل
گشوده -> وا
لباس -> رخت
ماترک -> ارثیه
مارکی بر ساعت -> رادو
مال مردم را به تاراج می برد -> غارتگر
مسافر سرزمین عجایب -> آلیس
مساوی -> یر
ناآگاه و بی خبر -> ناغافل
نشانه -> هدف
نظرات انتخاباتی -> آرا
نیاکان -> آل
همان یقه است -> یخه
هیئتی برای مشورت -> شورا
کشور آفریقایی -> چاد
کلمه درد -> آه