جواب مرحله 133 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 133 جدولانه یک

جواب مرحله 133 جدولانه یک

آزمایش لباس -> پرو
آزمون -> تست
اتاق غذاخوری -> سفره خانه
اثر جلال آل احمد -> زن زیادی
اثر صادق هدایت -> مازیار
از استان ها -> اراک
از اصل -> اساسا
از توابع مثلثاتی -> تانژانت
اشاره به نزدیک -> این
انبار غله -> سیلو
اکسید کلسیم -> آهک
بازیگر فیلم کافه ستاره -> افسانه بایگان
باطل کردن قرارداد -> فسخ
به راحتی قابل خواندن است -> خوانا
جغد -> بوف
جمع مثبت -> بله
چراگاه ایلات و عشایر -> یورت
خرد و کوچک -> ریز
خواهش نفس -> هوس
خویشاوندان و نزدیکان -> عشیره
دالان -> دهلیز
دام -> تله
در حال گذراندن تخصص پزشکی -> رزیدنت
دود حاصل از احتراق سوخت در ماشین -> اگزوز
دوستی -> مودت
ربا خوار -> نزول خور
رد پا -> ایز
زبان رسمی افغانستان -> دری
زدنی بهانه جو -> نق
سرخ رگ بطن چپ قلب -> آئورت
سروری و سلطه -> هژمون
سنگ آسیا -> آسه
سوار مرکب شدن -> رکب
شهر آلمان -> کلن
شی -> چیز
ضمیمه -> پیوست
طرف -> ور
علامت جمع فارسی -> ها
عکس العمل -> واکنش
فیلمی با بازی آناهیتا همتی -> پارک وی
قتل سیاسی -> ترور
قدر زر زرگر شناسدقدر گوهر -> گوهری
گذراندن واحد تحصیلی -> پاس
گشوده -> باز
گناه -> زیف
گوی ورزشی و جنگی -> توپ
مدت زمان معین -> دوره
مرده -> میت
مسئول امور شهری -> شهرداری
میان -> لا
نار -> آتش
نشانه مفعولی -> را
نوعی خورش ایرانی -> قرمه سبزی
نیمه خالی لیوان را می بیند -> منفی باف
هرج و مرج و بی نظمی -> آنارشی
هرگز نه -> لن
کشور افریقایی -> لسوتو
کلمه پرسشی -> چرا

powerbank