جواب مرحله 131 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 131 جدولانه یک

جواب مرحله 131 جدولانه یک

آبشویه -> سیفون
آواز بلند -> فریاد
اثر حسینقلی مستعان -> رابعه
از استان ها -> سمنان
از حروف یونانی -> دلتا
استاد نوازندگان خسروپرویز -> باربد
اسم -> نام
باب روز -> مد
باغ و بوستان -> فردوس
بر جوانان عیب نیست -> آرزو
بلدرچین -> سمانه
پایان نامه -> تز
پایتخت ایتالیا -> رم
پایتخت نیجر -> نیامی
پوست و پوشش -> قشر
پوشیدگی -> ابهام
پیشوا -> رهبر
تازه ساخته شده -> نو ساز
ترکیب چند فلز -> آلیاژ
تظاهر -> ریا
تمام یک چیز -> دربست
جشن ملی ایرانیان -> نوروز
جنین -> رویان
جهت و طرف -> ور
چانه -> زنخ
چرک و عفونت -> ریم
حق افراد به یکدیگر -> حق الناس
دور بازی -> راند
دیده ها -> ابصار
دینداری -> دیانت
سوغات قم -> سوهان
شتر تندرو -> هیون
شریک غم -> همدرد
شعر می گوید -> شاعر
شمیم -> بو
شهر آذربایجان غربی -> مهاباد
طریقه -> روند
عامل وراثت -> ژن
عقایدش بسیار تغییر می کند -> دمدمی
عمیق -> ژرف
فیلمی از وودی آلن -> نفرین عقرب یشمی
فیلمی با بازی احمد نجفی -> پناهنده
قلب -> فؤاد
گفتگوی دوستانه -> گپ
گوسفند جنگلی -> راک
لبه تیغ -> یلمان
لجوج -> یک دنده
مادر خودمان -> مامان
مایه آبادانی -> آب
مروارید -> در
مفتش -> بازرس
منسوب به امور صنعتی -> فنی
نافرمانی -> عصیان
ناقص و کوتاه -> نارسا
ویژگی ها -> خصایص
کشور فلاسفه -> یونان
کشیده شده و ادامه دار -> ممتد
کم بها -> ارزان