جواب مرحله 130 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 130 جدولانه یک

جواب مرحله 130 جدولانه یک

اثر جامی -> بهارستان
اثر جان استاین بک -> موش ها و آدم ها
اثر مرتضی مشفق کاظمی -> روزگار و اندیشه ها
از استان ها -> یزد
از اعضای کله پاچه -> بناگوش
از حبوبات -> عدس
اسکلت اصلی اتومبیل -> شاسی
اشاره به دور -> آن
اندرون -> توی
با -> آش
باغ انگور -> تاکستان
بخل و خست -> شح
بدگویی کردن -> هجا
برادر -> اخ
به نفع او -> له
بیماری -> دا
پخش و پلا -> ولو
تکرار حرف خوردنی -> ن ن
جواب مثبت -> آره
جواب منفی -> نه
خالی -> تهی
خوراکی مخصوص کودک شیرخوار -> حریره
دارو -> دوا
دم بریده -> ابتر
رایزن -> مشاور
رود مرزی -> تجن
روش و طریقه -> شگرد
زایمان با جراحی -> سزارین
زیان -> ضرر
سال -> سنه
سبزی تلخ و معطر -> شنبلیله
سلطان بیابان -> شتر
شاه ادبی -> شه
شعبده بازی -> تردستی
شماره -> عدد
شهر قزوین -> الوند
ظرف سوراخ دار -> آبکش
عدد منفی -> نه
عظمت و شکوه -> دبدبه
علامت جمع فارسی -> ها
فوتبال امریکایی -> رگبی (راگبی)
فیلمی از مارتین اسکورسیزی -> آخرین وسوسه مسیح
قسم -> سوگند
گرداگرد دهان -> نس
گلی سفید رنگ -> نرگس
لقب رستم -> تهمتن
مترسک -> هراسه
مجلل و گران قیمت خودمانی -> آنچنانی
محرمانه -> سکرت
منزلت -> جاه
نامراد -> ناکام
نجات یافتن -> رستن
نظرات -> آرا
همسر مرد -> زن
واحد پول مشترک اروپا -> یورو
کافی -> بس
کشتی جنگلی -> ناو
کفیل -> ضامن