جواب مرحله 128 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 128 جدولانه یک

جواب مرحله 128 جدولانه یک

آنکه چشمانی زیبا دارد -> آهو چشم
اتاق قطار -> واگن
اثر غلامحسین ساعدی -> گور و گهواره
اثر محمد ایوبی -> زیر چتر شیطان
از حالات ماده -> جامد
اسم ترکی -> آد
اشاره به نزدیک -> این
پارچه ابریشمی -> حریر
پرچم -> لوا
پشت و پناه -> تکیه گاه
پویا نمایی -> انیمیشن
تابان -> درخشان
تاخیر -> درنگ
تراشیدن -> حک
ترمیناتور -> نابودگر
جاده قطار -> ریل
جغرافیای سیاسی -> ژئوپولیتیک
جلودار -> یساول
چهره شطرنجی -> رخ
حاشا کردن -> انکار
حیوان باوفا -> سگ
خطاب محترمانه -> جناب
خو گرفتن -> انس
خواب کودکانه -> لالا
درخت زبان گنجشک -> ون
دیدار -> لقا
دیوارش بلند است -> حاشا
راست قامت -> رشید
راندن مزاحم -> دک
رستگاری -> هدا
رود فرانسه -> رن
زمین ترکی -> یر
سرچشمه -> منشأ
سرخوش و مست -> ملنگ
سرزنش -> طعنه
شام -> عشا
شهر آلمان -> کلن
طریق -> راه
ظرفیت انجام کار -> پتانسیل
عود -> ند
قلمه گیاه -> نشا
گمان بردن -> ظن
گونه -> لپ
ماه سرد -> دی
محروم و بی نصیب -> فاقد
محل عبور -> ممر
مخفی -> نادیده
مساوی -> یر
مسیر حرکت چهارپایان -> مالرو
موهای پلک چشم -> مژگان
نطفه -> تخم
نه بی ادبانه -> نچ
نوعی پارچه ظریف و گران بها -> ترمه
نوعی گهواره -> ننو
نیکوکار -> خیر
هر چیز آویخته و معلق -> آونگ
وا رفته -> شل
ورزش جسم و ذهن -> یوگا
کلمه -> واژه
یادبود -> یادگار
یکی پس از دیگری -> یکایک