جواب مرحله 126 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 126 جدولانه یک

جواب مرحله 126 جدولانه یک

آب فروش -> سقا
آبزی نما -> آکواریوم
آرام -> آهسته
آن سوی سقف -> بام
از پوشش بانوان -> روسری
از تعجب به حرکت آمدن -> یکه خوردن
از هم پاشیده -> متلاشی
اسرار -> رموز
انعکاس سوت(انعکاس صوت) -> پژواک
اولین عدد -> یک
بازداشتن -> منع
بخش کردن کلمات -> هجی
بخشش و هدیه -> موهبت
بخشی از کمربند -> سگک
بخیل و خسیس -> مناع
بخیه درشت -> کن
برف و دمه -> بژ
بهره -> سهم
بی حرکتی -> سکون
پایتخت کامرون -> یایونده
پرتو -> اشعه
پزشک -> دکتر
پسر بزرگ فریدون -> تور
پشته خاکی -> تل
پول ژاپن -> ین
تابع و پیرو -> تالی
تاریک و شاعرانه -> سیه
تصدیق روسی -> دا
توانایی -> قدرت
جزیره ای در اروپا -> کرس
حرف گزینش -> یا
خراشیدگی -> شخن
خوابیدن -> آرامیدن
درخت انگور -> مو
درخواست محترمانه -> خواهش
دهان -> کام
رجولیت -> مردانگی
رشته کوهی در ایتالیا -> اپنین
رود آرام -> دن
زبان رسمی کشور سوریه -> عربی
سبیل -> بروت
ستاره بارسلونا -> مسی
سخن گفتن -> تکلم
سهل انگاری -> تهاون
سیاره زهره -> ناهید
شکاف -> چاک
ضمیر خارجی -> یو
طایفه -> فامیل
عدد ماه -> سی
فرآیند انجام کار -> روند
قبل از ورزش -> نرمش
قطب شناس بزرگ انگلیسی -> رابرت اسکات
قوز شتر -> کوهان
گاومیش تبتی -> یاک
محل نگهداری اشیاء تاریخی -> موزه
محل و مکان -> جا
مرغ انگلیسی -> هن
مشقت -> رنج
مقیاس قدیمی طول -> پا
موسم سرما -> شتا
نخستین فضانورد امریکایی -> آلن شپارد
نوعی از رفتن اسب -> تاخت
نویسنده دون کیشوت -> سروانتس
نیرومند -> قوی
واحد شمارش صابون -> قالب
وجود -> هستی
ویراستار -> ادیتور
کشوری کوچک در اروپا -> سان مارینو
کوچک -> که
کوشش -> اهتمام
کوشش بسیار -> تجاهد