جواب مرحله 122 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 122 جدولانه یک

جواب مرحله 122 جدولانه یک

آیین بر تخت نشستن پادشاهی نو -> تاج گذاری
احسان و نیکویی -> منت
از اجزای جانبی کامپیوتر -> اسکنر
از اقوام -> کرد
از وسایل ژیمناستیک -> خرک
افسرده -> دیپرس
بار و ثمر -> میوه
بالشتک آغشته به جوهر -> استامپ
بخش کننده -> قاسم
بخیل -> کنس
برخی از آن کوه می سازند -> کاه
بلندی -> اوج
بلندی سر کوه -> ستیغ
پادشاه روسی -> تزار
پاکدامنی -> نزهت
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
پهلوان -> یل
تپانچه -> تس
تکرار حرف -> ر ر
جادو -> طلسم
جام جمشید -> جم
جواب سلام -> علیک السلام
چین و شکن -> یرا
حیوان عظیم الجثه دریا -> وال
خروج مایعات -> نشت
خوراک زمین کشاورزی -> کود
خیس -> تر
دو یار هم قد -> ا ا
رفع کدورت -> آشتی
زلف -> مو
زهرآگین -> سمی
زینت و آرایش -> بزک
سؤال و جواب -> سین جیم
شبکه جهانی -> وب
طغیانگر -> سرکش
عمل و کردار -> کنش
فیلمی با بازی احمد نجفی -> سگ کشی
فیلمی با حضور کلاه قرمزی -> کلاه قرمزی و سروناز
قانون چنگیزی -> یاسا
قورباغه -> وک
گل نومیدی -> یاس
گوسفند ماده -> میش
مالدار -> بای
مقابل زن -> مرد
مکتب ادبی قرن نوزده -> امپرسیونیسم
میوه استوایی -> آناناس
ناگهان -> یکباره
نامی دخترانه -> مهسا
نوعی و جنس -> سنخ
نکوهش -> ذم
هندی اش معروف است -> تمر
وسیله ای روی دوربین عکاسی -> فلاش
وسیله نواختن ویولون -> ارشه
کشور آتاترک -> ترکیه
کشور کوچک اروپایی -> مون تنیگرو
یازده -> ا ا
یدک -> رزرو