جواب مرحله 120 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 120 جدولانه یک

جواب مرحله 120 جدولانه یک

آلیاژی از آهن -> چدن
ابزار زمین شویی -> طی
ابزار شخم زدن زمین -> گاوآهن
اثری از آرتور شنیتسلر -> طوطی سبز
اختراع برادران لومیر -> سینما
از اساتید موسیقی ایرانی در زمینه سنتور -> پرویز مشکاتیان
از لقب های اشرافی انگلیس -> ارل
از مصالح ساختمانی -> آهک
اساس -> رکن
اهل مزاح -> شوخ
اهلی -> رام
بالای فرنگی -> آپ
برافروختن و روشن شدن -> تافتن
پاره کردن -> گسیختن
پرچم -> بیرق
پرده دری -> هتاکی
پریشان حالی -> آشفتگی
تاوان تخلف -> جریمه
تپش رگ -> نبض
ترس و بیم -> باک
جنبش -> نهضت
چین و شکن -> یرا
حدادی -> آهنگری
حیله -> مکر
خزنده گزنده -> مار
خوشی و خرمی -> نشاط
درخشان -> بارق
درد و رنج -> الم
درون حاشیه -> متن
دریاچه ای در سوئد -> ملار
ذره باردار -> یون
رابطه -> تماس
روبرو -> جلو
رودی در فارس -> کر
روزنامه ورزشی اسپانیا -> مارکا
زور و قوت -> نیرو
سپس عرب -> ثم
سخن شیوا -> رسا
سرخ کمرنگ -> آل
سقا -> آب فروش
سنجش -> قیاس
سند -> مدرک
شادی -> مسرت
شایسته -> روا
شجاع -> نترس
عتیقه -> آنتیک
فراموشکار -> ناسی
فرستادن -> روانه کردن
فلز رخساره -> روی
قند نیشکر -> ساکارز
گله گوسفند -> حشم
گور -> قبر
لباس شنا -> مایو
لقب اروپایی -> کنت
مایه زندگی -> آب
مبلغ کالا -> بازار یاب
مجلس بزم -> جشن
مزد و پاداشت -> جزا
معبر خون -> رگ
معجزه الهی -> آیت
ناشناخته -> مجهول
نامه و لوله کاغذ -> طومار
نشانی مرغوبیت کالا -> استاندارد
نوعی راه رفتن اسب -> یورتمه
نوعی نان -> فانتزی
نیرو -> نا
نیکوکار -> خیر
کار بیهوده -> عبث
کلام پرسش -> آیا
کوشا -> ساعی
یقین -> حتم

powerbank