جواب مرحله 116 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 116 جدولانه یک

جواب مرحله 116 جدولانه یک

اثر علی مؤذنی -> نه آبی نه خاکی
اثر علی محمد افغانی -> همسفرها
از سری فیلم های جیمز کامرون -> نابودگر
از فراورده های گوشتی -> کالباس
الکتریسیته -> برق
بد سرشت -> بد جنس
بسیار گرم -> داغ
به پایان رسیده -> مختوم
بیرون کشیدن -> استخراج
بیزاری جستن از یکدیگر -> تنافر
پاک از گناه -> بری
پدران -> آبا
پوست کن -> سلاخ
تم -> زمینه
توشه -> ذات
جواب دادن -> اجابت
حالت روحی -> مود
خوب نیست -> بد
دستگاه گیرنده صوتی -> رادیو
دگرگونی در طول رشد -> دگردیسی
دیده شده -> مشهود
ذات و سرشت -> جنم
رسوب -> ته نشین
روزی -> رزق
زمان بی پایان -> ابد
زه کمان -> وتر
زود -> آنی
زیر پا مانده -> له
ساحل -> کناره
شهر سیستان و بلوچستان -> زاهدان
شهر لرستان -> دورود
ظرف غذای سربازان -> یغلاوی
ظلم -> ستم
عدد اول -> یک
عدد یک رقمی -> هشت
فیلم فرانسیس فورد کوپولا -> اینک آخرالزمان
فیلم میلوش فورمن -> سیاره میمون ها
قعر آب -> بناب
قلب -> دل
لقب انگلیسی -> لرد
لقب پادشاه حبشه بود -> نجاشی
لوس -> ننر
من را -> مرا
میوه تلفنی -> آلو
نهر -> رودخانه
نوعی موسیقی غربی -> راک
هوشمندی -> ذکا
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کلام پرسشی -> چرا
یخ و آب فسرده -> هسر