جواب مرحله 114 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 114 جدولانه یک

جواب مرحله 114 جدولانه یک

آسیب ها و صدمات -> بلایا
اثر احمد محمود -> زائری زیر باران
اثر رجبعلی اعتمادی -> دیروز من دیروز تو
اثر صادق چوبک -> زیر چراغ قرمز
از اجزا خنک کننده موتور -> رادیاتور
از مدارهای جغرافیای زمین -> راس جدی
با حمیت -> غیور
بخشش و کرم -> جود
به طور خلاصه -> اجمالا
پادشاهی -> کیی
پاکان -> ازکیا
پایتخت کانادا -> اتاوا
پرده پوششی برخی اندام ها -> دشا
تجربه داشتن -> ورزیدگی
تعجب خانمانه -> وا
تندر -> رعد
توده عظیم بخار آب -> ابر
تیر پیکاندار -> یب
تیرانداختن -> رمی
جمهوری خودمختار روسیه -> چچن
چکش بزرگ -> پتک
حرف ندا -> ای
حیله ها و توطئه ها -> دسایس
خانه -> سرا
خاک نرم -> غبار
خوش قد و قامت -> رعنا
درخت زبان گنجشک -> ون
دیگ دهان گشاد -> تیان
رهایی و خلاصی -> نجات
روغنی -> چرب
شرمنده ساختن عامیانه -> چوب کاری کردن
شیشه آزمایشگاهی -> آرلن
صد متر مربع -> آر
صدای زنبور -> وز
فلز سنگین -> سرب
ماده ای که به چیزی بمالند -> اندود
مایه آبادانی -> آب
محل ورود -> در
مدارا کردن با کسی -> مماشات
مشخص کردن -> تعیین
مکان -> جا
ناتوان ساختن -> اعجاز
نوعی ساز بادی -> سرنا
نیستی و نابودی -> عدم
همان وبلاگ است -> بلاگ
همراه یللی -> تللی
وسیله داوری -> سوت
کشور آفریقایی -> غنا
کشور پرجمعیت -> چین
کمک کننده -> یاور
کوچک و جمع و جور -> نقلی
کیف مسافرتی -> ساک

powerbank