جواب مرحله 112 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 112 جدولانه یک

جواب مرحله 112 جدولانه یک

آذرخش -> صاق
آفریدن چیزی نو -> اختراع
اثر فرانسوا موریاک -> گمشده
از حبوب -> لوبیا
از رودهای روسیه -> لنا
از غلات -> جو
اشاره به دور -> آن
اقامه دعوی -> ادعا
ایوان -> رواق
با نمک -> میلح
باجه سینما -> گیشه
بالاتر -> برتر
بانگ و فریاد -> صیحه
بلوا -> آشوب
به حالت گاز درآمدن -> تبخیر
بی توجه به ارزش های اخلاقی -> بی بند و بار
بی نهایت -> نامتناهی
پایتخت کشور بولیوی -> لاپاز
پزشک جاقو به دست -> جراح
تحمیل -> برآورد
تخم مرغ فرنگی -> اگ
تصدیق روسی -> دا
تنبلی و سستی -> کاهلی
تندرست -> سالم
جریان هوا -> بوران
جزیره ایتالیایی -> الب
حرص -> آز
حرف استثنا -> الا
حرف ندا -> ای
حسن معاشرت -> ادب
حمام امیرکبیر -> فین
خارج ورزشی -> اوت
خباز -> نانوا
خورشید -> اف
داروی بیهوشی -> اتر
درخشان و تابناک -> روشن
دریاچه مرزی کانادا -> هورن
دریای شمال -> خزر
دوست دار -> محب
روزگار -> زمانه
رونق و رواج -> آب
زبان عرب -> لسان
زود و فوری -> آنی
سعی و کوشش -> جدیت
سنگینی و متانت -> وقار
سوز و گداز ، هیجان -> تب و تاب
سیه چشمان -> حور
شامه نواز -> بو
شبان -> چوپان
شیوه ، رفتار -> منش
ضمیر مخاطب -> تو
ضمیر ناخودآگاه -> من
طباخ -> آشپز
عضو راهرو -> پا
عنق -> گردن
غارت -> چپاول
قطعات قابل لمس کامپیوتر -> سخت افزار
گام -> قدم
گرمابه -> حمام
گل و لای حوض -> لجن
گلستان -> گلشن
لعن و نفرین -> سب
مادر باران -> ابر
متواضع -> فروتن
مخالف سیاسی -> اپوزیسیون
مرتفع ترین آبشار جهان -> آنجل
مرکز کشور مالت -> والتا
مغرب -> باختر
مقام و منزلت -> جاه
ملون -> رنگارنگ
موطن -> دیار
مونس و همدم -> همنشین
نماینده -> وکیل
نیایش -> دعا
نیمه دیوانه -> خل
وقت و هنگام -> آوان
کاغذ نامرغوب -> وب
کتاب شعر -> دیوان
کتابچه مشق -> دفتر
کشور افریقایی -> لیبی
یار یوسف -> زلیخا